Categories
Close
Menu
Menu
Close
Search
Search

Groenbemesters in verwarmde serres: verkenning van de mogelijkheden

Groenbemesters in verwarmde serres: verkenning van de mogelijkheden
Contactpersoon: An Van de Walle

+32 (0)9 381 86 82

an.vandewalle@pcgroenteteelt.be
Projectpartners: PCG
Financiering CCBT, Agentschap Landbouw en Zeevisserij
Projectperiode: 15/02/2022 - 31/12/2023
Print

In de nieuwe EU bio-verordening wordt de nadruk gelegd op het handhaven en vergroten van de biologische activiteit in de bodem. Specifiek voor serres wordt het gebruik van groenbemesters (voor een korte periode) en een hogere plantendiversiteit opgelegd. Momenteel is over het gebruik van groenbemesters in biologische verwarmde serres echter nog heel weinig geweten. Er zijn ook nog heel wat vragen over de praktische mogelijkheid van het opnemen van groenbemesters in een rotatie met vruchtgroenten. Verkenning van soorten die als groenbemester gebruikt kunnen worden, op welk moment ze best ingezaaid worden en welke impact op de hoofdteelt verwacht kan worden, is dus aan de orde. Het doel van dit project is om telers inzicht te geven in de mogelijkheden en knelpunten van groenbemesters in serres zodat ze voorbereid zijn om de maatregel binnen de nieuwe EU bio-verordening op hun bedrijf te kunnen implementeren.