Categories
Close
Menu
Menu
Close
Search
Search

Evaluatie pootgoed bij aflevering

Evaluatie pootgoed bij aflevering
Print

Belpotato.be lanceerde een checklist en foto's om u toe te laten als consumptieteler het pootgoed bij aankomst op de hoeve te evalueren.
Hieronder vind je alvast enkele tips. De checklist en de foto's zijn te raadplegen via de link onderaan.

 

Wanneer controleren?

Wanneer pootgoed afgeleverd wordt op het bedrijf, moet een eerste controle gebeuren vóór het lossen van de lading. RUCIP* bepaalt immers dat klachten binnen 6 werkuren na de terbeschikkingstelling van de goederen schriftelijk aan de verkoper moeten worden meegedeeld. Indien het pootgoed gelost wordt, moeten de identificatie en de ongeschondenheid ervan onbetwistbaar blijven (bigbags verzegeld houden, de in bulk geleverde partijen duidelijk geïdentificeerd, gescheiden en gelokaliseerd houden (foto's...)) tot het einde van de evaluatie.

 

Controle van de etiketten

Bij levering moet elke partij planten voorzien zijn van het originele plantenpaspoort (geen kopie). Er moet 1 etiket per zak, per big-bag of per bulkwagen aanwezig zijn. Voor pootgoed geleverd in bulk en in big-bags moet de vrachtwagen ook verzegeld zijn. 

 

Controle van de vrachtdocumenten

Controleer of de partijnummers op de etiketten dezelfde zijn als op de vervoerdocumenten (CMR).
Controleer het certificaat voor het wassen/schoonmaken van de vrachtwagen (verplicht voor vervoer van pootgoed). Opgelet, dit certificaat verschilt van land tot land.

 

Visuele controle van de goederen

Pootgoed in bulk geleverd (alvorens de zegel te verwijderen): verwijder het dekzeil van de vrachtwagen en inspecteer de bovenste 20 à 30 cm van de partij. Poters die uit de koeling komen kunnen als gevolg van condens vochtig zijn. 

 

Hoe controleren?

Pootgoed geleverd in big-bags of zakken: open ten minste 2 big-bags of 2 zakken (van verschillende pallets) per partij, en ten minste 4 big-bags of 4 zakken per vrachtwagen voor visuele controle. Indien deze eerste visuele controle gunstig is, kan het lossen worden toegestaan. In geval van twijfel, niet lossen en een monster nemen.

 

Monster nemen

Pootgoed in bulk geleverd: vul willekeurig 2 emmers pootgoed van de bovenkant van de vrachtwagen.
Pootgoed geleverd in big-bags of zakken: open 4 big-bags of 4 zakken van verschillende pallets en neem van elk ongeveer 10 knollen. Was de verzamelde knollen en laat ze drogen. Beoordeel hun kwaliteit aan de hand van de criteria en normen.
Als de kwaliteit in orde is, kan het lossen worden toegestaan. Zelfs bij een gunstige eerste visuele controle vóór het lossen van een bulkpartij, is het raadzaam bij het lossen opnieuw een monster te nemen (2 emmers). Als de kwaliteit in het midden van de vrachtwagen in twijfel wordt getrokken, moet het lossen worden stopgezet.

 

Evaluatie pootgoed bij aflevering: checklist en ziektebeelden

 

Akkerbouw IPM

Respecteer steeds de principes van IPM (geïntegreerde gewasbescherming)!

IPM in de akkerbouw (demonstratieproject met de steun van de het Departement Landbouw en Visserij)