Categories
Close
Menu
Menu
Close
Search
Search

Oost-Vlaamse Proefcentra worden Viaverda

Oost-Vlaamse Proefcentra worden Viaverda
Print

Op 1 april 2024 fuseren de drie Oost-Vlaamse Proefcentra voor aardappelteelt, groenteteelt en sierteelt (PCA, PCG en PCS) en ontpoppen zich tot Viaverda. Viaverda kiest er resoluut voor om teeltgericht en laagdrempelig te blijven werken, dicht bij de ondernemers. Viaverda zal vanuit diepgaande praktijkkennis uitdagingen aangaan en kansen grijpen. Viaverda wil praktische antwoorden bieden en stevige wortels creëren voor innovatieve groei.

 

Viaverda bouwt verder op een decennialange Oost-Vlaamse traditie van praktijkonderzoek, demonstratie en voorlichting in verschillende sectoren. Al vele jaren werken de praktijkcentra intensief samen met telers en groenvoorzieners om pragmatische oplossingen te vinden voor de vele uitdagingen op het veld en in de serre. Meer dan 2.500 aangesloten bedrijven uit de sector onderlijnen het belang van praktijkonderzoek. Viaverda wil de complementaire teeltexpertise in groenten, aardappelen, sierteelt en groenvoorziening bundelen om vanuit een nog sterkere kennisbasis telers en groenvoorzieners maximaal te ondersteunen. De krachtlijnen van Viaverda werden feestelijk voorgesteld tijdens het lanceringsevent op 28 maart.

 

Onafhankelijk, toegankelijk en doeltreffend

Viaverda bundelt de expertise van de drie praktijkcentra in één krachtige organisatie. We blijven ook na de fusie zeer toegankelijk voor telers en groenvoorzieners door te werken met toegewijde teams die elk een grondige expertise in hun sector hebben. Bij Viaverda krijgt elke teler of groenvoorziener daarenboven snel toegang tot interessante kennis of ervaring uit andere sectoren om zo tot betere oplossingen op het bedrijf te komen. We rekenen erop dat er over de sectoren heen heel wat innovatieve ideeën zullen opborrelen. 

Viaverda heeft de ambitie om haar sterke kennisbasis nog verder uit te bouwen in alle relevante onderzoeksthema’s. Onderzoek en ontwikkeling zijn immers essentieel voor de degelijke onderbouwing van onafhankelijke adviezen voor telers en groenvoorzieners. Waar nodig zal innovatieve technologie samen met toeleveranciers ontwikkeld worden, om ze sneller beschikbaar te krijgen voor onze ondernemers. Ook andere stakeholders zullen in de toekomst kunnen blijven rekenen op een wetenschappelijke onderbouwing van belangrijke dossiers voor onze sectoren.

Alleen door zaken samen aan te pakken kunnen we doeltreffende oplossingen vinden. Viaverda wil intensief samenwerken met alle niveaus: van toeleveranciers, telers, groenvoorzieners en sectororganisaties tot handel, verwerking, overheden en andere kennisinstellingen. Elk van deze stakeholders heeft immers een impact op de ondernemer en zijn ondernemerschap.


Twee sites, in het hart van de teelten

Viaverda zal vanuit haar twee sites, in Destelbergen en Kruisem, de Vlaamse land- en tuinbouwer en groenvoorziener ondersteunen. De infrastructuur in Destelbergen bevindt zich midden tussen de voornaamste teeltgebieden in bloemisterij en boomkwekerij en is volledig afgestemd op onderzoek en demonstratie in sierteelt en groenvoorziening. In Kruisem sluit de site mooi aan bij de teeltgebieden in groenten en aardappelen en is er uitmuntende infrastructuur voor zowel openluchtteelten als groenteteelt onder bescherming. Het laboratorium voor bodemanalyses in Kruisem is ISO-gecertifieerd. Zowel het smaakonderzoek als de veldproeven gewasbescherming kunnen onder GEP-accreditatie worden uitgevoerd. Ten slotte legt Viaverda ook proefplatformen aan bij telers om praktijkdata te verzamelen in andere bodemtypes of teeltgebieden.  

 

Nationale en internationale samenwerking

Viaverda werkt samen met een uitgebreid onderzoeksnetwerk in Vlaanderen en daarbuiten. Allereerst is er de uitstekende samenwerking met de collega-praktijkcentra binnen het consortium Praktijkcentra Plant. Daarenboven is er een belangrijke samenwerking met andere onderzoeksniveaus in Agrolink Vlaanderen, de Technopool Sierteelt en de vele Green Deals in groenvoorziening, om nieuwe kennis en ideeën te ontwikkelen. Viaverda heeft projecten in samenwerking met landbouwscholen, hogescholen, wetenschappelijke instellingen en universiteiten. Viaverda wil haar rol opnemen om nieuwe inzichten af te toetsen en te valideren in de praktijk. Viaverda zal nieuw ontwikkelde kennis van haar onderzoekspartners vertalen naar concrete en haalbare toepassingen op bedrijfsschaal, maar tegelijk ook een brugfunctie vervullen om innovatievragen snel tot bij de juiste onderzoekspartner te krijgen. Daarnaast zal Viaverda een actieve rol spelen in internationale consortia om kennis en expertise uit het buitenland te ontsluiten voor onze Vlaamse telers en groenvoorzieners.

 

Samenwerken met teler en groenvoorziener

Viaverda kiest bewust voor een intensieve samenwerking met telers en groenvoorzieners, vanuit een sterke overtuiging dat innovatie en vooruitgang in elke sector vanuit de ondernemers vertrekt. De onderzoeksprogramma’s worden samen met hen uitgewerkt en ook het bestuursorgaan bestaat voor drie vierden uit actieve ondernemers uit elke sector. We kunnen rekenen op topteams van onderzoekers en proefveldmedewerkers om elke onderzoeksvraag op te pakken en betekenisvolle demonstraties aan te leggen. We luisteren graag naar de noden en vragen van de sector op de vele tientallen studiedagen, proefveldbezoeken en vormingsmomenten. De lidmaatschappen blijven doorlopen binnen Viaverda, en de leden krijgen alle kennis, inzichten en informatie verder aangereikt. We kijken er alvast naar uit om ook dit seizoen intensief met de sector samen te werken, om samen een mooie toekomst uit te bouwen. 


We gaan samen positief verder op pad, met Viaverda.

 

Viaverda: traditie in praktijkonderzoek
Viaverda bouwt verder op een decennialange Oost-Vlaamse traditie. Een traditie die in 1954 startte met de oprichting van de Bedrijfsvoorlichtingsdienst Oost-Vlaanderen, en later van de Proeftuinen Bloemisterij, Boomkwekerij en Snijbloemen, die in 2005 fuseerden tot het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) in Destelbergen. In 1977 was er de start van het Proefcentrum voor Groenteteelt (PCG) en in 1992 van het Proefcentrum voor Aardappelteelt (PCA), beide in Kruisem. De drie proefcentra groeiden uit tot sterke kennisaanbieders voor ondernemers in hun respectieve sectoren en betrouwbare onderzoekspartners voor wetenschappelijke instellingen in binnen- en buitenland. De fusie van deze drie centra tot Viaverda consolideert de complementaire teeltexpertises in aardappelen, groenten en sierteelt én expertise in groenaanleg en onderhoud om deze sectoren nog beter te ondersteunen in hun uitdagingen of innovatienoden.

 


 

Vorig Artikel Waarschuwings- en Actua-berichten voor siertelers & groenvoorzieners