Categories
Close
Menu
Menu
Close
Search
Search

Aardappelvoorraad begin april

Aardappelvoorraad begin april
Print

oogst 2023

Voorraad begin april

In november hadden we ingeschat dat er nog ongeveer 400.000 ton aardappelen in de grond zaten. De daaropvolgende wintermaanden kon er nog weinig gerooid worden. Uiteindelijk kwam de totale Belgische productie consumptieaardappelen uit op 4,44 miljoen ton

Het vijfjarig gemiddelde ligt op 3,97 miljoen ton of dus net iets lager. Maar tussen 2017 en 2022 (laatst gekende cijfers) is de verwerkingscapaciteit van de Belgische verwerking wel gestegen met 1,6 miljoen ton aardappelen.

 

Totale productie in België


 

 

Afzet voorbije maanden

De afzet vóór half november bestond uit een gemiddelde hoeveelheid vroege aardappelen (250.000 ton) en 850.000 ton late rassen van het veld weg en na korte bewaring (voor 15 nov). Samen was deze afzet goed voor ruim 1,10 miljoen ton aardappelen. Dit was 9% hoger dan het vijfjarig gemiddelde. 

Tussen half november en 1 februari werd zo’n 780.000 ton bewaaraardappelen afgeleverd. Ook dit is zo’n 11% hoger dan de afgelopen vijf jaar. De toename is zowel te zien bij de afzet van de vrije aardappelen als bij de contracten. 
 

Geleverd vóór 1 februari  ’24 - België

 

 

 

De afgelopen twee maanden werden eveneens veel aardappelen afgeleverd (± 820.000 ton). De afgeleverde hoeveelheid gecontracteerde aardappelen lag beperkt hoger (+6%) dan het vijfjarig gemiddelde. Het was vooral de omvang vrije aardappelen die hoger lag (+18%) dan de voorbije jaren. De vraag van de verwerkende industrie neemt dan ook jaar na jaar toe. De afzet in februari-maart na oogst 2020 en 2021 lag nog een stukje hoger. 

 

Geleverd tijdens de maanden februari en maart ‘24 - België

 

 

 

 

Voorraad 1 april 2024

De totale Belgische aardappelvoorraad werd begin april geraamd op 1,82 miljoen ton aardappelen. Op de grafiek is te zien dat deze voorraad sinds oogst 2019 weinig schommelt. Het vijfjarig gemiddelde wordt naar beneden getrokken door de slechte oogst van 2018. De huidige voorraad is 13% hoger in vergelijking met het vijfjarig gemiddelde. Hier tegenover staat dat de Belgische verwerkende industrie steeds meer aardappelen nodig heeft. 

De voorraad vrije aardappelen is goed voor een kwart van de huidige voorraad, wat een normaal percentage is. Uitgedrukt in tonnen liggen er momenteel iets meer vrije aardappelen in de schuur in vergelijking met de voorbije jaren.

De voorraad op 1 april betekent nog 41% van de totale productie consumptieaardappelen. Ook dit percentage is vergelijkbaar met het vijfjarig gemiddelde .
Terwijl de totale productie bij oogst groter was in Vlaanderen (56% van totale productie) is de voorraad begin april het grootst in Wallonië (56%). In Vlaanderen liggen meer vrije aardappelen in de loods.
 

Totale Belgische voorraad op 1 april 2024 

 

 

 

Bintje, Challenger en Innovator vertegenwoordigen maar een klein aandeel in de totale voorraad op 1 april (elk ± 2%). 

Fontane neemt ruim 2/3den in en het overige kwart wordt ingenomen door de grote groep aan andere rassen (Markies, Agria, SH C 909).
 

 

Verwerkingscapaciteit België

In de grafiek is te zien hoe de verwerkingscapaciteit van België en de omringende landen in de afgelopen jaren is geëvolueerd. Als we de EU4 (B, Ndl, Fr, Du) samentellen dan is de totale hoeveelheid benodigde aardappelen tussen 2013 en 2022 toegenomen van 11,7 miljoen ton naar 15,3 miljoen ton. Dit is een stijging van 30%. Ook in 2023 deden verschillende verwerkers nog verdere investeringen en uitbreidingen. 

Er wordt verwacht dat de verwerkers in de NEPG-zone (North European Potato Growers) tenminste twee miljoen ton aardappelen extra nodig hebben in vergelijking met twee jaar geleden. Er wordt eveneens van uitgegaan dat de vraag naar verwerkte aardappelproducten in Europa continu zal groeien met ongeveer vier procent per jaar (bron: NEPG). 
 

 

De enquête rond de aardappelvoorraden kadert in het programma Landbouwcentrum Aardappelen en is een samenwerking tussen Viaverda en Inagro met de medewerking van Fiwap en Carah. Viaverda en Inagro enquêteren jaarlijks 128 telers (8,0% van het areaal) i.v.m. het aardappelareaal, de productie en de voorraad in Vlaanderen (Programma LCA met steun van de Vlaamse Overheid). In Wallonië wordt de enquête uitgevoerd door FIWAP en CARAH bij 83 telers (18,5% van het areaal).

Vorig Artikel Stijging van het aardappelareaal?
Volgend Artikel Uienmarkt dooft stilaan uit

Comments are only visible to subscribers.

Ook interessant...