Categories
Close
Menu
Menu
Close
Zoeken...
Search

Later planten = minder stikstof geven!

Later planten = minder stikstof geven!
Print

 

Door het natte voorjaar is de plantdatum van aardappelen net als vorig jaar verlaat. Als de temperaturen stijgen kan deze late start deels gecompenseerd worden door een snelle opkomst. Ook het gebruik van gekiemd pootgoed kan aanleiding geven tot een snelle start. Toch zal de achterstand niet per se helemaal goed gemaakt worden. De kans bestaat dat het seizoen té kort zal zijn om de beoogde, maximale opbrengsten te realiseren.

Dit houdt ook in dat de totale stikstofbehoefte van het gewas lager zal liggen. Het is dus aangewezen de bemesting enigszins te verlagen, niet alleen om hoge nitraatresiduen te vermijden, maar ook om te vermijden dat het aardappelgewas te veel en te lang blijft investeren in loofproductie en té laat aan de knolaanleg begint. Voor de latere rassen raden we aan de basisbemesting te verlagen tot maximaal 150 kg N per hectare en twee weken na opkomst een grondstaal te laten nemen. Het stikstofgehalte in de bodem wordt dan afgetoetst aan de behoefte die op dat tijdstip nog verwacht kan worden. Bij een eventueel tekort kan er dan op advies bijbemest worden, hetzij met korrel, hetzij vloeibaar bij de plaagbestrijding.

Comments are only visible to subscribers.