Categories
Close
Menu
Menu
Close
Zoeken...
Search

Fungiciden afwisselen en mengen!

Fungiciden afwisselen en mengen!
Print

Voor een beredeneerde bestrijding van de plaag, kan je rekenen op de Viaverda waarschuwingsdienst aardappelziekte. Wij houden jou doorheen het groeiseizoen op de hoogte van mogelijke infectiekansen door Phytophthora infestans, de ontluiking van nieuwe vlekken en het meest aangewezen spuitmoment. Wil je nog perceelsgericht advies, dan biedt onze waarschuwingsdienst ook de ‘webapplicatie aardappelziekte’ aan. Deze applicatie geeft je een zicht op alle relevante en actuele informatie die nodig is om aantasting door Phytophthora infestans op jouw percelen te vermijden. Dit gebeurt op basis van lokale weersgegevens en rekening houdende met de reeds uitgevoerde gewasbescherming. Als lid van Viaverda kan je hier gratis gebruik van maken. Contacteer Stany Vandermoere via waarschuwingen.aardappelen@viaverda.be

Middelenkeuze: raadpleeg onze lijst met fungiciden en hun FRAC-groepscode

In 2023 werden in Vlaanderen verschillende stammen van Phytophthora infestans ontdekt die een belangrijke resistentie vertonen tegen een aantal veel gebruikte actieve stoffen. Voor een goede bescherming zal het in het komende teeltseizoen nóg belangrijker zijn dan vroeger om bij elke bespuiting de gepaste middelenkeuze te maken. Actieve stoffen worden op basis van hun werkingswijze in verschillende FRAC-groepen geclassificeerd. Binnen eenzelfde groep (zelfde code/zelfde groepskleur) hebben alle actieve stoffen dezelfde werkingswijze. In de Viaverda middelenlijst vind je alle beschikbare fungiciden en hun eigenschappen. Deze lijst werd op 15 mei 2024 per post verstuurd aan alle leden van Viaverda aardappelen. Je vindt er ook tot welke groep de actieve stof(fen) van een handelsmiddel behoort. Let op de FRAC-groepscode en op de bijhorende kleuren. 

 

Aanbevelingen

Combineer meerdere werkingswijzen:

  • Kies voor een samengesteld fungicide (meerdere actieve stoffen met verschillende FRAC-groepscode aanwezig in één fungicide) 
  • Of combineer meerdere enkelvoudige fungiciden met verschillende werkingswijzen (elk met verschillende FRAC-groepscode)

Wissel middelen af tussen opeenvolgende bespuitingen 

  • Pas in twee opeenvolgende bespuitingen niet exact dezelfde FRAC-groepscodes/kleuren uit de middelentabel toe
  • Kies in opeenvolgende bespuitingen voor minimaal 1 middel met een andere kleur uit de middelentabel

OPGELET: gebruik de actieve stoffen mandipropamid, dimethomorf, benthiavalicarb  (groep 40, rode kleur) en oxathiapiprolin  (groep 49, donkerrode kleur) niet enkelvoudig of in combinatie met elkaar. Combineer met een andere werkingswijze die een voldoende lange nawerking biedt (bv. ametoctradin, amisulbrom, cyazofamide, fluazinam, …)

 

Spuittechniek

Voor een maximaal effect van fungiciden, is een correcte spuittechniek van groot belang. Denk hierbij onder andere aan de juiste rijsnelheid, de juiste druk, weinig wind en een droog gewas. Schenk voldoende aandacht aan hoeken, kanten en bochten!

Knolbescherming

Tot slot moet er aan het einde van het teeltseizoen voldoende aandacht zijn voor knolbescherming tegen Phytophthora infestans en het vermijden van aardappelopslag in het daarop volgende jaar. Een goede knolbescherming kan gerealiseerd worden met een gepaste middelenkeuze. Volg onze berichten in onze wekelijkse nieuwsbrief of raadpleeg onze middelentabel aardappelziekte. Opslag voorkomen kan met een goede toepassing van maleïnehydrazide (MH), beter gekend als Crown, Fazor, Itcan, …. 
 

Comments are only visible to subscribers.