Categories
Close
Menu
Menu
Close
Zoeken...
Search

Poll: Opkomst uien loopt niet van een leien dakje

Poll: Opkomst uien loopt niet van een leien dakje
Print

Actueel uien

De laatste uien zijn ondertussen gezaaid of geplant. Althans, hetgene dat effectief in de grond is geraakt. Nu nog zaaien of planten is af te raden om nog een goede opbrengst te behalen. Het voorziene areaal is er (mogelijks) niet in geraakt, maar wat is nu de stand van zaken?

Door, intussen welgekende, omstandigheden zijn de veldwerkzaamheden van het voorjaar nog lang niet afgerond. Teeltplannen en -rotaties wijzigen continu. Op basis van wat in de sector te horen valt, is ongeveer 60-70% van het voorziene areaal uien in de grond geraakt. Via deze poll komen wij als praktijkcentrum graag te weten hoe ver u bent geraakt met het zaaien of planten van de uien.

 

Natte omstandigheden hebben groot effect

De negatieve gevolgen van de overvloedige neerslag zijn niet in kaart te brengen. Er is om te beginnen al te laat gezaaid of geplant in suboptimale omstandigheden. Percelen zijn onberijdbaar waardoor onkruidbestrijding niet kan uitgevoerd worden zoals het hoort. Laat ook dat nu net een knelpunt zijn in de teelt van uien. Bovendien zien we regelmatig plassen op het veld en dichtgeslagen grond. Een doodsteek voor uien, want ook Fusarium en Pythium worden bijgevolg meer waargenomen dan andere jaren.

 

Bonenvlieg slaat toe

De laatste weken kwamen bij ons enkele meldingen binnen van schade door uien- of bonenvlieg. Ondertussen hebben we enkele percelen bezocht en bekeken en constateren we dat vooral de bonenvlieg hard toeslaat. Voor de uienvlieg is het nog net wat vroeg, die doet z’n schade vooral in latere stadia van de uien. Schade van de bonenvlieg is te herkennen aan planten die ofwel niet boven komen ofwel boven staan (kram of vlagblad) en vervolgens omvallen en afsterven. Bij een nog groen plantje kan je de larve er soms uitduwen langs onder.

Bestrijding van bonenvlieg is moeilijk en quasi onmogelijk eens ze aanwezig zijn. Toepassing van Force bij zaai kan werken, maar in natte omstandigheden zien we terugval van de effectiviteit. Behandelingen met pyrethroïden hebben weinig effect gezien de larven verscholen zitten in de plant en dus quasi niet in contact komen met het product. Ook entomopathogene nematoden zouden een werking hebben op de larvale stadia van groentevliegen. De weersomstandigheden zijn ideaal voor dergelijke toepassing, maar ook hier is contact maken met de larve moeilijk eens ze in de plant zit.

 

Peiling over areaal uien en schade van bonenvlieg

Bent u ook benieuwd naar hoe het areaal uien is ingevuld dit jaar in Vlaanderen? Vul hier de poll in en zie meteen de resultaten van de peiling : poll !

 
Meer info

Jonas Bodyn

Vorig Artikel Plaagwaarnemingen in biologische groenteteelt in tunnel
Volgend Artikel Toenemende schade

Comments are only visible to subscribers.