Categories
Close
Menu
Menu
Close
Search
Search

Hebben mijn aardappelen genoeg stikstof?

Hebben mijn aardappelen genoeg stikstof?
Print
Fractioneren

Indien je de tactiek van fractioneren hebt toegepast met het oog op minder bemesten en een beter nitraatresidu en je dus je basisbemesting bij het planten hebt verlaagd, wil je wellicht weten of en hoeveel je dient bij te geven. Bovendien kan je je afvragen of een deel van de stikstof door de overvloedige regenval zou zijn uitgespoeld naar diepere lagen waardoor deze minder of niet meer bereikbaar is voor de wortels van de aardappelplant.

 

Meetresultaten

Enkele resultaten van percelen die Viaverda opvolgt in het kader van projecten (MiNiMax, B3W) wezen uit dat de mate van uitspoeling afhankelijk is van de bodemtextuur, het tijdstip van bemesten en van de neerslag die sindsdien lokaal gevallen is. Zo zien we op een lichte zandleemgrond te Oeselgem dat er 2 weken na bemesting met 670 kg KAS (180 kg werkzame N/ha) een beperkte aanrijking was in de diepere lagen (>30cm) in vergelijking met het niet-bemeste object. Er viel in die 2 weken ongeveer 35 mm neerslag.

 

 

Op een zandperceel in Kaprijke bleek de 30-60 cm laag sterk aangerijkt met minerale stikstof na bemesting met 20 ton rundermengmest en 200 liter urean (samen ± 140 kg werkzame N/ha) voor planten van de Bintjes op 23 april. Een deel van de bemesting is dus niet meer aanwezig in de bouwvoor, maar is nog steeds beschikbaar voor opname door de wortels van de aardappelplant, die tot 60 cm diep kunnen groeien. Rekening houdend met de mineralisatie, is de bodemvoorraad momenteel voldoende. Indien het echter de komende weken nog intens zou blijven regenen, kan de stikstof nog verder uitspoelen en kan de aardappelplant er niet meer aan. Enkel in dat geval zou een kleine bijbemesting aangewezen zijn.

 

 

Op een zandleemperceel in Deinze was de uitspoeling minder intens. Hier werd voor planten van de Felsina’s op 14 april 20 ton rundermengmest gegeven en 200 kg KAS (samen ± 110 kg werkzame N/ha). De mineralisatie op dit perceel was groter aangezien er in het vroege voorjaar meerjarig grasland werd ingewerkt. Ook hier dient niet te worden bijbemest.

 

 

Neem grondstaal

Om zeker te weten hoe de situatie op jouw percelen is, raden we aan om ongeveer 2 weken na opkomst grondstalen te laten nemen en een advies voor bijbemesting aan te vragen bij een erkend labo, zoals het labo van Viaverda (labo@viaverda.be). Je hoeft dit niet op alle percelen te doen, maar je kan voor alle vergelijkbare percelen één representatief perceel kiezen. Meer informatie over verschillende adviessystemen en manieren van bijbemesten vind je in een artikel met proefresultaten rond bijbemesting in 2023.
Voor actuele cijfers kan je ook terecht op de online kaart van MiNiMax, waar we de stikstofvoorraad op 36 percelen maandelijks opvolgen.

 

Vorig Artikel Proefresultaten gefractioneerd bemesten 2023
Volgend Artikel Welke groenbemesters zijn geschikt voor de verwarmde serre?

Comments are only visible to subscribers.