Categories
Close
Menu
Menu
Close
Search
Search

Wijziging actieve stoffen in uien

Wijziging actieve stoffen in uien
Print

Actueel uien

Deze winter werd duidelijk dat het gebruik van bentazon niet meer toegelaten is in de teelt van uien. Vorige week kregen we ook het nieuws dat middelen die dimethomorf bevatten zoals Prevint en Cabri Duo in 2025 vanaf de zomer niet meer zullen toegelaten zijn. We geven graag iets meer informatie hieromtrent mee.

 

FAVV gaat actief op de baan i.v.m. bentazon in uien

Deze winter werd de toelating van het middel Basagran, op basis van 870 g/kg bentazon, nogmaals aangepast. Basagran SG blijft in 2024 toegelaten in stamslabonen, drooggeoogste erwten, groengeoogste erwten (met of zonder peul) en voedererwten. De gebruiken in onder andere uien en sjalot werden met onmiddellijke ingang ingetrokken, zonder respijtperiode voor het gebruik van de voorraden. Dit betekent dat uienteelten dit seizoen bentazon-vrij moeten zijn. Het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) gaat dan ook actief op de baan om onkruiden uit uienvelden te halen om te laten analyseren op bentazon! Tips over hoe onkruidbestrijding in uien aan te pakken vind je in dit artikel uit een vorige nieuwsbrief.

 

Erkenning dimethomorf niet verlengd

Naar aanleiding van de niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof dimethomorf op EU-vlak heeft de toelatingshouder beslist om de middelen Cabrio Duo, Prevint, Orvego Star (en Paraat) in te trekken. Deze middelen hebben hun plaats in een schema tegen valse meeldauw in uien. De intrekking verloopt volgens volgend schema:

  • Het op de markt brengen en de opslag van deze middelen door de toelatingshouder zijn nog toegelaten tot en met 30/09/2024.
  • De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot en met 20/11/2024.
  • Het gebruik is nog toegelaten tot en met 20/05/2025.

 

Meer info

Ellen Dendauw

Comments are only visible to subscribers.