Categories
Close
Menu
Menu
Close
Zoeken...
Search

Belpotato.be int vanaf dit jaar bijdrage

Belpotato.be int vanaf dit jaar bijdrage
Print

Belpotato.be verenigt de Belgische aardappelproducenten, handelaars en verwerkers. De brancheorganisatie werd vier jaar geleden opgericht door het Algemeen Boerensyndicaat (ABS), Boerenbond, Belgapom, de Waalse aardappelorganisatie Fiwap en de Waalse landbouworganisatie FWA. Belpotato.be heeft als doel de aardappelsector duurzaam te ontwikkelen, zowel technisch, economisch als ecologisch, voor alle betrokken spelers in de keten. Binnen de organisatie werden werkgroepen opgericht rond pootgoed, bewaring en contractuele relaties. Dit alles met als doel om de relaties tussen de sectoroperatoren te versterken en aan de maatschappelijke verwachtingen voldoen. 


Financiering

De stichtende leden van Belpotato.be zijn ervan overtuigd dat de oprichting van een financieel stabiele brancheorganisatie de enige manier is om de duurzame ontwikkeling van de aardappelsector in België te verzekeren. Daarom bundelen ze de krachten en roepen ze de professionelen op om te investeren in hun brancheorganisatie door middel van een gematigde, eerlijke en billijke financiële bijdrage. Zonder deze bijdrage zal Belpotato.be zijn activiteiten niet kunnen voortzetten. Het bestuur van Belpotato.be is paritair samengesteld, wat betekent dat zowel handel, verwerking als producent evenveel zeggenschap hebben. Het is dan ook logisch dat de financiering gelijk verdeeld wordt.

Voor de telers is de jaarlijkse bijdrage laag: een basisbedrag van 15 euro per bedrijf, inclusief de eerste 5 ha, plus 1 euro/ha (exclusief btw). De facturatie zal gebaseerd zijn op de GLB-aangiften van 2024, op voorwaarde dat de producent heeft ingestemd met het gebruik van deze gegevens. Aardappeltelers hebben daartoe een mail ontvangen. Daarin wordt uitgelegd hoe ze te werk moeten gaan om via Djust Connect toestemming te geven aan Vegaplan om het aardappelareaal in de verzamelaanvraag te raadplegen. Zo worden de lasten evenredig verdeeld tussen de producenten onderling. Wie meer aardappelen teelt, draagt meer bij. Aan de kant van de kopers (handel en industrie) zal via Belgapom en Fiwap een bedrag worden gestort dat gelijk is aan het totaal geïnde bedrag aan de kant van de producenten.

Vorig Artikel Nog nooit zoveel onzekerheid - Persbericht NEPG
Volgend Artikel Bestrijd coloradokever bij hoge bezetting

Comments are only visible to subscribers.