Categories
Close
Menu
Menu
Close
Zoeken...
Search

Hou de prei goed aan de groei

Hou de prei goed aan de groei
Print

Actueel prei

Heel wat prei is dit voorjaar geplant onder suboptimale omstandigheden. De bodem was op veel percelen te nat, met een harde bodem en blauwe grond tot gevolg. Het effect van het uitvoeren van een grondbewerking tussen de rijen is nu duidelijk waar te nemen.

 

Duidelijk positief effect van open trekken van de bodem

Tijdens de warme, drogere dagen eind juni is de bodem op verschillende percelen voldoende kunnen opdrogen om een grondbewerking tussen de rijen uit te voeren. Met een vaste tand met smalle beitel kan je bij goede omstandigheden 15 tot 25 cm diep gaan. Op de percelen waar deze grondbewerking werd uitgevoerd, is nu duidelijk het positieve effect van deze bewerking te zien. De bewerking brengt meer zuurstof in de bodem waardoor de wortelontwikkeling gestimuleerd wordt. De prei groeit sindsdien duidelijk vlotter weg.

 

Tijdig stikstofanalyse laten uitvoeren

Volg de prei nauwgezet op en laat op tijd een stikstofanalyse uitvoeren in functie van een tijdige bijbemesting. Bij heel wat prei is het wortelstelsel beperkter ontwikkeld door de natte weersomstandigheden waardoor ook de opname van nutriënten beperkter is en de prei vlugger arm kan komen te staan. Door de tegenvallende weersomstandigheden voor de periode van het jaar en het feit dat veel bodems er niet optimaal bij liggen, is de te verwachten mineralisatie in de bodem erg beperkt op dit moment. Een tijdige bijbemesting zal dan ook van belang zijn om de prei goed aan de groei te houden.

Om prei aan de groei te houden moet er minimaal 60 E N in de bodem aanwezig zijn. Prei die 6 tot 8 weken geplant is, heeft nog een totale behoefte van rond de 200 E N. De grootste opname is er wanneer er veel groei is en dat is meestal 2 tot 4 maanden na het planten. Bijbemesten kan dus nog in verschillende keren gebeuren indien nodig. Bijbemesten met grote hoeveelheden stikstof is niet goed. Dit kan groeistoten veroorzaken die zorgen voor gebarsten cellen met roodbruin verkleurde plekken op de schacht tot gevolg. Ook okselverbranding zal meer voorkomen wanneer bemest wordt met grote hoeveelheden stikstof. 50 E N als bijbemesting is een goede richtwaarde als maximumdosis.

 

Natte omstandigheden versterken werking herbiciden

De vele neerslag heeft ook een grote invloed op de onkruidbestrijding. Bodemherbiciden werken straffer door de grote hoeveelheid vocht. Te hoge doseringen kort na plant zijn dan ook eerder af te raden om selectiviteitsproblemen te voorkomen. De combinatie van Stomp Aqua, Frontier Elite, Butisan S en AZ500 aan de gebruikelijke dosering kort na plant toont op de zandgrond van Viaverda geen schade, maar wel een hoge efficiëntie.

In de latere correctiebehandelingen dient er ook aandacht geschonken te worden aan gewasveiligheid. De waslaag van de prei is dunner door de vochtige omstandigheden, bijgevolg is de gevoeligheid voor herbiciden groter. De schade veroorzaakt door Challenge kan dus harder uitvallen dan gewoonlijk, maar ook van combinaties met Starane Forte en Matrigon zien we her en der de bladeren van de prei krullen. Overdrijven in doseringen en combinaties is dus af te raden en eigenlijk ook niet nodig aangezien het onkruid in deze omstandigheden ook niet afgehard staat.

 

Meer info

Annelien Tack
Jonas Bodyn

Vorig Artikel Areaal consumptieaardappelen in Vlaanderen licht gestegen
Volgend Artikel Valse meeldauw: geduchte vijand in uien

Comments are only visible to subscribers.