Categories
Close
Menu
Menu
Close
Search
Search

Het composteren van biomassareststromen op boerderijschaal

Het composteren van biomassareststromen op boerderijschaal
Contactpersoon: Lore Lauwers

+32 (0)9 381 86 83

lore@pcgroenteteelt.be
Projectpartners: ILVO, PCG, PSKW
Financiering Europa: Agentschap klimaat, infrastructuur en milieu
Projectperiode: 1/12/2021 - 31/12/2024
Print

LIFE IP waste project C-MARTLIFE – subactie C12.3 - Bestek

Het bestek draagt bij aan de implementatie van één van de acties in het Vlaamse actieplan biomassa reststromen 2021-2025: Het onderzoeken van de haalbaarheid en de criteria bij het composteren van biomassareststromen, houtige fracties en natuurbeheersresten op boerderijschaal, met het oog op een betere valorisatie van biomassareststromen en een beter bodembeheer. 
Op vandaag worden deze biomassareststromen doorgaans opgeslagen en/of op het land gebracht zonder verwerking. Dit kan leiden tot bijkomstige emissie naar de lucht of naar water, met in sommige gevallen ongewenste stikstofverliezen uit landbouwpercelen. De kwaliteit van het inputmateriaal is bovendien een ander belangrijk punt. Het opbrengen van resten van plantaardig materiaal kan een risico inhouden op verspreiding van exoten en plantpathogenen indien dit niet op een goede manier wordt gehygiëniseerd. Daarentegen kan composteren – indien dit correct uitgevoerd wordt, m.a.w. waar een stabiel en gehygiëniseerd eindproduct bekomen wordt – en het toedienen van dit eindproduct een bijkomende koolstofopslag in de bodem opleveren.

De opdracht heeft als doelstellingen:

  • Het verkrijgen van gedetailleerde kennis rond bestaande boerderijcomposteringssites en hun expertise, alsook het begeleiden van enkele nieuwe initiatieven doorheen verschillende Vlaamse gemeenten. 
  • Het verkrijgen van gedetailleerde kennis rond de kwaliteit van boerderijcompost, inclusief bij het gebruik hiervan. 
  • Het opzetten van een duidelijk technisch en juridisch kader. 
  • Het verspreiden van de vergaarde kennis met behulp van demonstraties, gericht op landbouwers, boomkwekerijen en (de beheerders van) natuurreservaten. 
  • De reductie van plastiekvervuiling op landbouwpercelen.
  • Kennisuitwisseling tussen verschillende Europese regio’s.