Categories
Close
Menu
Menu
Close
Search
Search

Biopesticiden ter bestrijding van plagen en ziekten

Bij de toepassing van biopesticiden moet met veel factoren rekening gehouden worden om voldoende resultaten te boeken

Op bezoek bij Nederlandse sierteeltbedrijven met meerlagenteelt

In het kader van het VLAIO LA-traject ‘Sierteelt schakelt niveau hoger’ werden op 25 oktober drie Nederlandse jongplantenbedrijven met meerlagenteelt bezocht

PCS werkt verder aan duurzame sierteelt

De sierteeltsector realiseerde de afgelopen jaren belangrijke zaken in thema’s zoals biologische en geïntegreerde gewasbescherming, cijfermatig onderbouwde bedrijfsbeslissingen en certificatie
12345678