Categories
Close
Menu
Menu
Close
Search
Search

Puntvervuiling voorkomen in de glastuinbouw

Het verder reduceren van sporen van gewasbeschermingsmiddelen in de waterlopen blijft een belangrijk doel voor de land- en tuinbouw. Aan de hand van een telersenquête hebben we geprobeerd het...

Zet een punt achter puntvervuiling!

De VMM detecteert echter nog frequent gewasbeschermingsmiddelen in de waterlopen in norm overschrijdende concentraties. Uit onderzoek weten we dat puntvervuilingen hiervan nog steeds een...

Bio bemestingspraktijk borgt goede waterkwaliteit

Biologische landbouw scoort algemeen significant beter inzake nitraatstikstofresidu dan de gangbare teelt. Om deze reden wordt de biologische landbouwmethode in MAP 6 + en/of MAP 7 wellicht erkend...

Beschikbare voedingsstoffen en gewasdynamiek op biopercelen

Wat is de invloed van bemesting op de stikstofdynamiek (N-dynamiek) in bodem en op de beschikbaarheid van stikstof voor het gewas en de opbrengsten? Hoeveel stikstof uit bemesting neemt het gewas...
123456