Categories
Close
Menu
Menu
Close
Search
Search

Kimaatrobuuste landbouw door stuwen

De droogte van de afgelopen jaren maar ook de recente overstromingen tonen duidelijk aan dat we het landschap klimaatrobuuster moeten maken.

Opportuniteiten voor Peilgestuurde Drainage in Vlaanderen

Peilgestuurde drainage (PDG) is een drainagetechniek op niveau van het perceel, waarbij gedraineerd wordt met een netwerk van doorlatende buizen onder de grond. In tegenstelling tot conventionele...

Kunnen landbouwers gezuiverd rioolwater gebruiken voor irrigatie?

Sinds juni is de Europese verordening inzake hergebruik van water van kracht. Dit is een nieuwe wetgeving die onder meer het gebruik van gezuiverd stedelijk afvalwater voor landbouwirrigatie moet...

Fiches van boven- en ondergrondse infiltratiesystemen

Op deze infofiches staan de verschillende infiltratiesystemen uitgelegd samen met de voor- en nadelen, een kostprijsinschatting en de toepasbaarheid op glastuinbouwbedrijven.

Fertigatiebijbel Fertinnowa: 125 fertigatie- en irrigatietoepassingen in de tuinbouw

Beschrijvingen van 125 technologieën voor fertigatie- en irrigatietoepassingen binnen de tuinbouwsector zijn in dit praktisch boek gebundeld
12