Categories
Close
Menu
Menu
Close
Search
Search

Groenbemesters in verwarmde serres: verkenning van de mogelijkheden

Momenteel is over het gebruik van groenbemesters in biologische verwarmde serres echter nog heel weinig geweten. Er zijn ook nog heel wat vragen over de praktische mogelijkheid van het opnemen van...

Waarnemingen en waarschuwingen in biogroenten openlucht en tunnel

Het hoofddoel van dit project is de W&W-dienst specifiek voor biologische groentetelers te continueren, verder te verbeteren en uit te breiden. De tunnelteelten worden door Viaverda opgenomen...

Rassenevaluatie binnen de community

De operationele groep ambieert om het principe van burgerwetenschap (Eng: ‘citizen science’) concreet vorm te geven als innovatieve praktijk en proces om nieuwe kennis binnen de zo...

Bio bemestingspraktijk borgt goede waterkwaliteit

Biologische landbouw scoort algemeen significant beter inzake nitraatstikstofresidu dan de gangbare teelt. Om deze reden wordt de biologische landbouwmethode in MAP 6 + en/of MAP 7 wellicht erkend...
123