Categories
Close
Menu
Menu
Close
Zoeken...
Search

Leeft er Bemisia in uw kasteelt?

Witte vliegen zijn een belangrijke plaag op kasgewassen en kunnen tot grote opbrengstverliezen leiden. In vruchtgroenten in België gaat het dan met name over kas- en tabakswittevlieg. De...

Terugblik proefveldbezoek bio groenten onder bescherming

In het verleden ging in juni steeds het "proefveldbezoek bio beschutte teelten" door op de site Kruisem. Ook na de fusie wordt deze traditie voortgezet, zij het onder een nieuwe naam. Op...

Bezoekersgids proefveldbezoek bio groenten onder bescherming 2024

Op maandag 17 juni 2024 ging het "proefveldbezoek bio groenten onder bescherming" door. Hierbij lichtten we de lopende proeven in zowel de biologische verwarmde serres als de koepels...

Welke groenbemesters zijn geschikt voor de verwarmde serre?

De vruchtwisseling in verwarmde biologische serres beperkt zich meestal tot tomaat, paprika, komkommer en aubergine gewassen. Deze behoren slechts tot 2 plantenfamilies. Deze krappe teeltrotatie...

Plaagwaarnemingen in biologische groenteteelt in tunnel

Monitoring van plagen is van groot belang om tijdig en gericht in te kunnen grijpen. Daarom ging op 15 januari 2024 het CCBT-project “W&W biogroenten openlucht en tunnel” van...
1234567