Categories
Close
Menu
Menu
Close
Search
Search

Groenbemesters in verwarmde serres: verkenning van de mogelijkheden

Momenteel is over het gebruik van groenbemesters in biologische verwarmde serres echter nog heel weinig geweten. Er zijn ook nog heel wat vragen over de praktische mogelijkheid van het opnemen van...

Waarnemingen en waarschuwingen in biogroenten openlucht en tunnel

Het hoofddoel van dit project is de W&W-dienst specifiek voor biologische groentetelers te continueren, verder te verbeteren en uit te breiden. De tunnelteelten worden door Viaverda opgenomen...

Bio bemestingspraktijk borgt goede waterkwaliteit

Biologische landbouw scoort algemeen significant beter inzake nitraatstikstofresidu dan de gangbare teelt. Om deze reden wordt de biologische landbouwmethode in MAP 6 + en/of MAP 7 wellicht erkend...

Groenbemesters in verwarmde serre

Met alle bekomen informatie van het eerste onderzoeksjaar (voor meer info zie eerdere publicaties op deze website over groenbemesters), werd in 2023 nagegaan of het mogelijk is om een...

Groenbemesters inzaaien net voor of eventueel net na het planten in verwarmde serre

In de EU bio-verordening die van kracht is vanaf 1 januari 2022 wordt de nadruk gelegd op het handhaven en vergroten van de biologische activiteit in de bodem. Specifiek voor serres wordt het...
123