Categories
Close
Menu
Menu
Close
Search
Search

Groenbemesters in verwarmde serres: verkenning van de mogelijkheden

Momenteel is over het gebruik van groenbemesters in biologische verwarmde serres echter nog heel weinig geweten. Er zijn ook nog heel wat vragen over de praktische mogelijkheid van het opnemen van...

Waarnemingen en waarschuwingen in biogroenten openlucht en tunnel

Het hoofddoel van dit project is de W&W-dienst specifiek voor biologische groentetelers te continueren, verder te verbeteren en uit te breiden. De tunnelteelten worden door Viaverda opgenomen...

Optimalisatie komkommerteelt in tunnel

De teelt van komkommer in tunnel vormt voor vele telers nog een uitdaging en er heersen nog een aantal praktische vragen rond. De meest voorkomende vragen gaan over de bestrijding van spint, de...

InPaKt: Integrale aanpak van komkommerbontvirus

Het komkommerbontvirus CGMMV (Cucumber Green Mottle Mosaic Virus) vormt een belangrijke dreiging voor de komkommertelers in Vlaanderen omwille van zijn hoge persistentie en de ernstige schade dat...
1234