Categories
Close
Menu
Menu
Close
Search
Search

Nog niet de helft geplant

Bij gebrek aan stabiele weersomstandigheden kan het planten van aardappelen voorlopig niet worden verder gezet worden. Op basis van de bevraging op onze Viaverda website en via Viaverda Facebook...

Hoevepootgoed telen: aanmelden vóór 31 mei 2024

Telers mogen zelf pootgoed telen voor eigen gebruik/uitplant in het volgende seizoen. We spreken dan van hoevepootgoed. Dit pootgoed mag geenszins dienen voor uitplant door derden.

Puntvervuiling voorkomen in de glastuinbouw

Het verder reduceren van sporen van gewasbeschermingsmiddelen in de waterlopen blijft een belangrijk doel voor de land- en tuinbouw. Aan de hand van een telersenquête hebben we geprobeerd het...

Einddatum zaai uien bereikt?

We zijn intussen half mei, en veel uien zijn nog niet gezaaid geraakt. Ook vorig jaar kenden we een laat voorjaar. De natte zomer heeft er echter voor gezorgd dat we alsnog een mooi product konden...

Onkruidbestrijding in de aardappelteelt voorjaar 2024

Onkruiden succesvol aanpakken in aardappelen kunnen we doen door een goede vooropkomst toepassing te zetten. Een goede rugopbouw en de juiste weersomstandigheden dragen ook bij tot het welslagen.
1345678910Laatste