Categories
Close
Menu
Menu
Close
Search
Search

Prei planten tussen de buien door

Net zoals in heel wat andere groenteteelten zorgt het natte voorjaar ook in de prei voor moeilijke plantomstandigheden. De hoeveelheid neerslag die is gevallen de voorbije weken is erg...

Bodemzorg en erosiebestrijding

Nu we de natte winter stilaan achter ons kunnen laten, wordt het een uitdaging om goed bodemwerk te verrichten. Ook de bestrijding van erosie verdient alle aandacht.

Biopesticiden ter bestrijding van plagen en ziekten

Bij de toepassing van biopesticiden moet met veel factoren rekening gehouden worden om voldoende resultaten te boeken.

IPM-checklist voor groenvoorziening

Sinds 1 januari 2014 is de toepassing van geïntegreerde gewasbescherming (IPM) verplicht voor elke professionele gebruiker van gewasbeschermingsmiddelen.

B3W: Begeleidingsdienst voor Betere Bodem en Waterkwaliteit

Het doel is het koppelen van wetenschappelijk en technisch onderzoek aan uitgebreide praktijkervaring voor een brede toepassing in de land- en tuinbouw. Door gespecialiseerde dienstverlening...
1345678910Laatste