Categories
Close
Menu
Menu
Close
Zoeken...
Search

Diensten

Van experten krijg je betrouwbaar en onafhankelijk advies voor het telen, aanplanten en onderhouden van planten. Ook toeleveringsbedrijven uit de sector zijn welkom bij Viaverda.

Labo-analyses

Labo-analyses
Print

Viaverda beschikt in Kruisem over een laboratorium voor bodemanalyses, wateranalyses en plantsapanalyses. De analyses gebeuren zowel op stalen van telers en groenvoorzieners als voor eigen proeven. Voor elk staal kan je ook een bemestingsadvies vragen. 

 

Je kan bij Viaverda terecht voor de volgende laboratoriumanalyses

1. Bodemanalyses met de volgende analysepakketten

 • Pakket Randvoorwaarden GLB (MTR): Organisch koolstofgehalte, pH, textuur (0-30 cm)
 • Pakket Bouwvooranalyse: %C, pH, textuur, P, K, Mg, Ca, Na (0-30 cm)
 • Pakket Minerale stikstof: NO3-N, NH4-N (keuze diepte)
 • Pakket Minerale stikstof + Randvoorwaarden GLB: NO3-N, NH4-N, Organisch koolstofgehalte, pH, textuur (keuze diepte)
 • Pakket Minerale stikstof + Bouwvooranalyse: NO3-N, NH4-N, %C, pH, textuur, P, K, Mg, Ca, Na (keuze diepte)
 • Pakket Nitraatresidu: NO3-N (0-90 cm)
 • Pakket fosfor: P-AL (0-30 cm)
 • Pakket fosfaatverzadigingsgraad: fosfaatbindend vermogen en Pox (0-90 cm)
 • Pakket Voorjaarsstaal derogatie: NO3-N, NH4-N, P-AL (keuze diepte)
 • Pakket pH (0-30 cm)
 • Pakket EC (0-30 cm)

2. Wateranalyses

 • Zuurtegraad – pH
 • Zoutgehalte – EC
 • Minerale stikstof: NO3-N en NH4-N

3. Plantsapanalyses

 • Kalium
 • Nitraat

 

Erkenningen

 • Viaverda vzw is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 485-TEST. De scope is analyse van vochtgehalte, NO3-N en NH4-N in bodemstalen.

 • Het labo is door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) erkend voor het uitvoeren van officiële bodemanalyses in het kader van het mestdecreet. 

 • Het labo is door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) erkend voor het uitvoeren van officiële bodemanalyses in het kader van GLB en randvoorwaarden.
   

Staalname
Je kan het staal zelf nemen, tenzij het labo door bepaalde instanties (bv. de overheid) wordt verplicht om dit door een erkend staalnemer te laten nemen. Neem contact op met het laboratorium als het staal door een erkend staalnemer moet worden genomen.

Hoe neem je best een grondstaal?

 • Om een correcte analyse te hebben, is het belangrijk dat het staal zo snel mogelijk wordt binnengebracht. In afwachting dien je het staal te bewaren in de koelkast bij maximum 4°C. 
 • Bij het binnenbrengen van stalen dient het staal vergezeld te zijn van het inlichtingsformulier 'Grond'. 

 

Vragen? Neem contact op met… 

 • Jana Van Steenkiste
  T +32 9 381 86 85 – labo@viaverda.be 
Vorig Artikel Smaak- en consumentenonderzoek
Volgend Artikel Waterportaal