Categories
Close
Menu
Menu
Close
Zoeken...
Search

Introductie van kurkuma in de markt

Introductie van kurkuma in de markt
Contactpersoon: Saskia Buysens

+32 (0)9 381 86 81

saskia.buysens@viaverda.be
Projectpartners: Viaverda
Financiering: Provincie Oost-Vlaanderen
Projectperiode: 1/01/2024 - 31/12/2024
Print

Binnen dit project hebben we 4 specifieke doelen op het oog die passen binnen het Oost-Vlaams Voedselplan “Oogst-Vlaanderen”.

Ons eerste doel is de introductie van de kurkumateelt bij Oost-Vlaamse (korte keten) telers. Deze doelstelling draagt bij aan een innovatief en toekomstgericht land- en tuinbouwbeleid in de provincie Oost-Vlaanderen en een geïntegreerd voedselbeleid. Dit willen we doen door een proef aan te leggen bij een teler of op Viaverda - site Kruisem waarin enerzijds de kurkumateelt gedemonstreerd zal worden maar anderzijds ook enkele onderzoeksvragen binnen deze teelt meegenomen zullen worden met het oog op het verkrijgen van de beste productie en kwaliteit. Hierbij zal een netwerkmoment georganiseerd worden waarbij telers en onderzoekers ervaringen kunnen uitwisselen. Daarnaast zal een werkgroep samengesteld worden met Oost-Vlaamse (korte keten) telers die nu al experimenteren met kurkuma of willen starten met de teelt ervan. Via bedrijfsbezoeken en andere kanalen wordt binnen deze werkgroep praktijkkennis uitgewisseld, geïnspireerd en samenwerking gestimuleerd. De teelthandleiding opgemaakt binnen het Interreg North-West Europe project CURCOL zal ook geactualiseerd worden. Tenslotte zal ook gecommuniceerd worden over deze teelt in de provincie Oost-Vlaanderen via publicaties in de vaktijdschriften (Proeftuinnieuws, …) en ook op onze website.

Het tweede doel is inzicht krijgen in de wensen van de consumenten inzake kurkuma om zo het meest geschikte product onder de meest geschikte vorm te kunnen aanbieden via korte keten. Via een focusgroep en kwantitatief consumentenonderzoek zullen we een productfiche opstellen voor lokaal geteelde kurkuma waarin consumentenverwachtingen worden gebundeld vb. wat denken ze van lokale kurkuma, zouden ze die liever kopen dan geïmporteerde kurkuma en waarom, zouden ze het verse product kopen of zijn ze toch vooral geïnteresseerd in het verwerkte (bv. vermalen) product, gewenste hoeveelheden, waarvoor gebruiken ze het (thee, sapjes of koken). Deze doelstelling draagt voornamelijk bij aan het stimuleren van lokale, duurzame producten.

Zonder afzet is er geen teelt, landbouwers zullen geen kurkuma telen als ze geen zicht hebben op een mogelijke afzet want dat betekent een inkomen. Daarom zal er ook gekeken worden om de afzetmogelijkheden voor de telers voor het product goed in kaart te brengen. Er is hierbij zeker een marktpotentieel in Vlaanderen aangezien er heel wat (lokale) voedingsbedrijven kurkuma gebruiken in hun producten (vb. Yugen produceert in Gent een kombucha op basis van kurkuma). Deze doelstelling versterkt de Oost-Vlaamse land- en tuinbouw als onderdeel van het agro business complex. Naast voedingsbedrijven zal ook de mogelijkheid van het gebruik van kurkuma in lokale horeca en speciaalzaken meegenomen worden. De inzichten bekomen uit de focusgroep kunnen hiervoor een startpunt zijn.

Tenslotte willen we ook bekijken of er mogelijk nog een extra innovatief karakter bestaat in het benutten van de mogelijke sierwaarde van de kurkumabloem. Kurkuma bloeit in augustus en september met een opvallende witte of roze bloem. We willen bekijken of deze bloem een toepassing kan vinden als snijbloem en wat de invloed van het laten in bloei komen van de kurkuma op de opbrengst van de rhizomen is. Daarnaast kunnen de gewasresten na het oogsten mogelijks ook nog benut worden. We zullen bekijken of deze gewasresten nog potentieel hebben in feed, food of chemie. Deze doelstelling draagt bij tot een geïntegreerd voedselbeleid waar alle reststromen worden benut en dus ook tot de bevordering van de transitie naar een circulatie duurzame land- en tuinbouw.

 

Meer info

Saskia Buysens

Vorig Artikel Duurzame monitoring en beheersing van belangrijke bodemplagen in de openlucht sierteelt
Volgend Artikel ReGreeneration: bouwen aan groene, veerkrachtige en sociaal inclusieve slimme steden

Comments are only visible to subscribers.