Categories
Close
Menu
Menu
Close
Zoeken...
Search

HERMEST: toepassen van herwonnen meststoffen in het teeltrecept in niet-grondgebonden teelten

HERMEST: toepassen van herwonnen meststoffen in het teeltrecept in niet-grondgebonden teelten
Contactpersoon: Emma Lanoo

+32 (0)9 353 94 94

emma.lanoo@viaverda.be
Projectpartners: Inagro, Viaverda, VCM
Financiering: Agentschap Innoveren & Ondernemen (LA-traject)
Projectperiode: 1/12/2023 - 30/11/2027
Print

Omwille van milieukundige, juridische en (teelt)technische redenen wordt in Vlaanderen vrij veel kunstmest gebruikt. Daarnaast wordt er in Vlaanderen veel dierlijke mest verwerkt die moeilijkheden ondervindt om afgezet te worden op Vlaamse landbouwgrond. Zowel de aanmaak van kunstmest als de verwerking van dierlijke mest is een dure activiteit. In het kader van de circulaire economie groeit de interesse voor hoogwaardige 'geraffineerde' meststoffen zoals ammoniumsulfaat en biologisch effluent als alternatief voor deze kunstmeststoffen.


In niet-grondgebonden teelten (zowel tuinbouw als sierteelt) worden zeer hoge eisen gesteld aan de kwaliteit van de gebruikte (kunst)meststoffen. Het VLAIO LA-traject ‘Toepassen van herwonnen meststoffen in het teeltrecept in niet-grondgebonden teelten’, kortweg HERMEST, richt zich op het (deels) benutten van herwonnen meststoffen in teeltrecepten om zowel de mestoverschotten als de huidige hoge kunstmestprijzen aan te pakken. Binnen de sierteelt zal onderzoek worden gedaan naar het potentieel van deze herwonnen meststoffen bij de teelt van perkplanten (Pelargonium en Primula) en sierheesters. Onderzoekspartner Inagro zal onderzoek doen bij de niet-grondgebonden teelten van aardbei, witloof en tomaat. De vergaarde kennis wordt verspreid om terughoudendheid ten opzichte van het gebruik van herwonnen meststoffen in de sierteelt, groenteteelt en witloofforcerie weg te nemen.


Binnen dit project zal projectpartner VCM de wettelijke beperkingen met betrekking tot het gebruik van deze kunstmestvervangers verduidelijken en proberen weg te werken door o.a. een kwaliteitslabel voor herwonnen meststoffen te creëren. Verder wordt er een webtool ontwikkeld om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen en zal Inagro een circulaire meststoffenmakelaar aanstellen die technische en juridische ondersteuning biedt aan telers. Mestverwerkers en pioniersbedrijven worden nauw betrokken om vraag en aanbod in evenwicht te brengen en vertrouwen in herwonnen meststoffen binnen de sector te bevorderen.

Vorig Artikel BREVAL: Geïntegreerde beheersing van bladluizen en koolwittevlieg in koolgewassen
Volgend Artikel Duurzame monitoring en beheersing van belangrijke bodemplagen in de openlucht sierteelt

Comments are only visible to subscribers.

Meer weten?