Categories
Close
Menu
Menu
Close
Search
Search

ReGreeneration: bouwen aan groene, veerkrachtige en sociaal inclusieve slimme steden

ReGreeneration: bouwen aan groene, veerkrachtige en sociaal inclusieve slimme steden
Contactpersoon: Eva Reybroeck

+32 (0)9 353 94 98

eva.reybroeck@viaverda.be
Projectpartners: Viaverda, Stad Gent en 24 partners uit Frankrijk, Spanje, Roemenië, Portugal, Denemarken, Nederland, Ierland, Italië, Slovenië, Finland en Estland
Financiering Horizon Europe
Projectperiode: 1/01/2024 - 31/12/2027
Print

In het Europese Horizon-project ‘ReGreeneration: the next generation of green, resilient and socially inclusive smart cities’ werken 26 partners uit 12 Europese landen vier jaar lang samen om in verschillende Europese steden veerkrachtige en dynamische groene ruimtes te creëren, met een speciale focus op het revitaliseren van sociale woonwijken, verwaarloosde gebieden en het herbestemmen van braakliggende terreinen.De doelstellingen van het project zijn onder meer demonstreren hoe natuurgebaseerde oplossingen bijdragen aan klimaatadaptatie, leefbaarheid en sociale cohesie in de stad. Daarnaast wil het project het bewustzijn en de betrokkenheid van burgers en lokale actoren vergroten en ook de capaciteit van de steden op het gebied van klimaatneutraliteit en klimaatbestendigheid vergroten. Tot slot worden er digital twins ontwikkeld die helpen om de impact en de effecten van de verschillende projecten te meten en gebruikers onder te dompelen in de voorgestelde toekomstige oplossingen.


Verschillende expertisegebieden, zoals ruimtelijke ordening, (landschaps)architectuur en digitale technologie, zullen worden ingezet in proefprojecten in vier Europese koploper steden: Parijs (Frankrijk), Barcelona (Spanje), Alverca (Portugal) en Boekarest (Roemenië). De specifieke projecten zijn complementair en zorgen voor het creëren van reproduceerbare kennis zodat deze ook nagevolgd kunnen worden in vijf andere steden: Rome (Italië), Gent (België), Ljubljana (Slovenië), Segrate (Italië) en Lappeenranta (Finland). Viaverda zal in dit project instaan voor de ondersteuning van de verschillende steden in de plantkeuze.

Vorig Artikel Duurzame monitoring en beheersing van belangrijke bodemplagen in de openlucht sierteelt
Volgend Artikel CLOSECYCLE: kringlopen sluiten met producten uit biologische reststromen op regionaal niveau

Comments are only visible to subscribers.

Meer weten?