Categories
Close
Menu
Menu
Close
Search
Search

KIEM: Kleinzadige groenteteelten Irrigeren met Efficiënte Methoden voor een optimale opkomst

KIEM: Kleinzadige groenteteelten Irrigeren met Efficiënte Methoden voor een optimale opkomst
Contactpersoon: Anne Waverijn

+32 (0)9 331 60 87

anne.waverijn@viaverda.be
Projectpartners: Inagro, Viaverda, Praktijkpunt landbouw Vlaams-Brabant
Financiering Vlaamse overheid: Agentschap Landbouw en Zeevisserij
Projectperiode: 1/02/2024 - 31/01/2026
Print
In veel gevallen is irrigatie voor opkomst dan ook noodzakelijk om een optimale standdichtheid van het gewas te garanderen.

Het klimaat verandert en er is een reële kans dat we in de toekomst vaker te maken krijgen met intensere periodes van droogte en hogere temperaturen. Gecombineerd met een schrale en uitdrogende wind hinderen dergelijke weersomstandigheden vaak de uniforme kieming en opkomst van net gezaaide kleinzadige groenteteelten, zoals bijvoorbeeld wortelen, pastinaak, uien en witloof. In veel gevallen is irrigatie voor opkomst dan ook noodzakelijk om een optimale standdichtheid van het gewas te garanderen.

 

Optimalisatie van voor-opkomstirrigatie bij wortelen, uien en witloof

Binnen dit project is het de bedoeling om bij praktijkbedrijven verschillende irrigatietechnieken uit te testen en verder te optimaliseren in de praktijk. Aandachtspunten hierbij zijn onder andere de neerslagintensiteit, uniformiteit van beregenen, risico op verslemping, korstvorming enz.

Tijdens demonstratiemomenten, georganiseerd op deze voorbeeldbedrijven, worden vervolgens de ingezette technieken gedemonstreerd en evalueren we de behaalde resultaten.

Daarnaast wordt tijdens deze events ook aandacht besteed aan de aspecten waterbeschikbaarheid, duurzaam watergebruik en waterkwaliteit.

Via co-creatie wordt ook de mogelijkheid voorzien dat telers of loonwerkers, die zelf machines hebben geconstrueerd en/of aangepast betreffende voor-opkomstirrigatie, hun ideeën tijdens deze demo’s kunnen delen met collega’s. Aan de hand van filmpjes worden ook steeds de ingezette technieken van op andere locaties in beeld gebracht.

Daarenboven zal ook alle gecapteerde praktijkkennis binnen dit project online beschikbaar worden gesteld via technische fiches, gepubliceerd op de beregeningstool.

Vorig Artikel Waarnemingen en waarschuwingen in biogroenten openlucht en tunnel

Comments are only visible to subscribers.

Meer weten?