Categories
Close
Menu
Menu
Close
Search
Search


Waarschuwingen kolen

Waarschuwingen kolen
Print

Sinds tientallen jaren voeren we waarnemingen van ziekten en plagen uit op praktijkvelden verspreid over Vlaanderen in prei, kolen en recenter ook uien. Van deze tellingen maken we waarschuwingsberichten voor de groentetelers. Deze waarschuwingsberichten worden verspreid door de telersverenigingen LAVA, Ingro en Vegras, die dit onderzoek financieren.

Voor kolen ligt de focus op koolmot, koolvlieg, koolgalmug en koolbladvlieg in diverse kolenteelten. Op een 15-tal velden worden deze plagen met vallen opgevolgd door ons, inagro en het Proefstation voor de Groenteteelt. Daarnaast zijn ook bladluizen, koolwittevlieg, rupsen, slakken en ziekten in de waarschuwingsberichten opgenomen

 

Vragen? Neem contact op met…
 

  • Louis Lippens (Groenten)
    T: +32 9 331 60 82 – waarschuwingen.groenten@viaverda.be