Categories
Close
Menu
Menu
Close
Search
Search


Waarschuwingen Aardappelziekte

Waarschuwingen Aardappelziekte
Print

De aardappelziekte is de meest gevreesde ziekte in aardappelen. Met ons waarschuwingssysteem geven we telers advies voor een gerichte bestrijding op de meest optimale tijdstippen. Daartoe is inzicht vereist in het complexe samenspel van factoren die een invloed hebben op de ziekte en de epidemie. Die factoren, voornamelijk weersgegevens en infectiebronnen, worden door ons verwerkt in een simulatiemodel voor de ziekte. Het model berekent op basis van gedetailleerde weersgegevens de cyclus van de aardappelziekte: de kieming en infectie van schimmelsporen, de groei in het aardappelblad, het verschijnen van zichtbare aantastingen (ziektevlekken), de productie van nieuwe sporen op deze vlekken, de verspreiding van deze sporen, het afsterven dan wel overleven van deze sporen … die op hun beurt kunnen kiemen en infecteren. De hoeveelheid, de zwaarte en vooral de opeenvolging van dergelijke ziektecycli bepalen samen het verloop van de epidemie. Zo bekomt men een continu beeld van de ontwikkeling van de ziekte, en dat voor een hele regio. Daaruit blijkt onder meer de snelheid waarmee de epidemie zich ontwikkelt, de toe- of afname van de ziektedruk, en de kritieke dagen voor aantasting. Die informatie is onmisbaar voor een beredeneerde bestrijding.

 

Vanaf de maand mei vinden leden hier onze wekelijkse waarschuwingsberichten ter voorkoming en bestrijding van de aardappelziekte.

Vorig Artikel Waarschuwingen bladluizen in pootgoed
Volgend Artikel Waarschuwingen aardappelziekte in biologische teelt