Categories
Close
Menu
Menu
Close
Search
Search


Waarschuwingen bladluizen in consumptieaardappelen

Waarschuwingen bladluizen in consumptieaardappelen
Print

Bladluizen worden aangetrokken door het aardappelgewas en voeden zich met het plantensap. In hun kielzog vestigen zich lieveheersbeestjes, sluipwespen, gaasvliegen en andere belagers in het perceel. De bladluizen zijn voor hen een belangrijke bron van voedsel, vooral voor hun vraatzuchtige larven en parasiterende eitjes. Hoe meer bladluizen, hoe meer natuurlijke vijanden er zich kunnen ontwikkelen. Zoals zo vaak het geval is in de natuur, ontstaat tussen beide een evenwicht. Het aantal bladluizen op een perceel blijft binnen de perken zolang dit natuurlijke evenwicht gehandhaafd blijft. Bespuiten heeft dan geen zin, want de nuttige insecten worden mee opgeruimd en herstellen veel langzamer (of niet meer), waardoor de bladluizen het gewas kunnen koloniseren.

Wekelijkse tellingen van de bladluizen en de nuttige insecten op onbehandelde percelen geven ons een goed beeld van de gemiddelde evolutie tijdens het seizoen. Op basis van de tellingen wordt een advies verstrekt voor de bladluisbestrijding in consumptieaardappelen. De voorgaande jaren kon een bespuiting achterwege blijven. Is dit niet het geval, dan kan de keuze nog vallen op een selectief middel dat de meeste natuurlijke vijanden spaart.

 

Vanaf juni vinden leden hier de wekelijkse berichten rond bladluisbestrijding in consumptie.

Volgend Artikel Waarschuwingen bladluizen in pootgoed