Categories
Close
Menu
Menu
Close
Zoeken...
Search

Stikstofbemesting in pastinaak onder de loep

Stikstofbemesting in pastinaak onder de loep
Print

In 2023 legde Viaverda (toen nog PCG), met steun van telersverenigingen Vegras en Ingro, een stikstofbemestingsproef aan in pastinaak. De proef werd aangelegd op een lemig zand proefveld te Kruisem. De variëteit Gladiator (Tozer Seeds) werd gezaaid op 19 april 2023. Sinds 2020 stonden er aardappelen op het perceel, gevolgd door twee jaar silomais waarachter het braak lag tot de pastinaak gezaaid werd.

Er geldt een steeds dalende bemestingsnorm voor stikstof. Pastinaak behoort tot de teeltgroep groenten III. In 2023 zit een gebiedstype 3 perceel bestaande uit een zandbodem aan een maximale gift van 92 eenheden werkzame stikstof, bedrijfsniveau achterwege gelaten. Blijft deze voldoende om kwalitatieve pastinaak te kunnen telen gekoppeld aan een goed nitraatresidu bij oogst? De nitraatresidudrempelwaarde voor groenten groep III op een zandbodem bedraagt 85 kg NO3-N/ha. Uit het VLM nitraatresidurapport 2022 halen we dat het gemiddeld nitraatresidu van groenten gevolgd door een vanggewas 109 kg NO3-N/ha bedraagt, en zonder een vanggewas 104 kg NO3-N/ha. Kunnen we bij oogst van de pastinaak een nitraatresidu bekomen dat onder de nitraatresidudrempelwaarde zit binnen de controlecampagne, zonder een vanggewas in te zaaien? We hebben het getest in de proef met verschillende startdosissen stikstof (al dan niet met een toepassing van runderdrijfmest) en ook verschillende doseringen in de bijbemesting. Dwars op de verschillende stikstoftrappen lagen ook gewasbespuitingen met bladvoedingen en biostimulanten aan.

De basisbemesting met 70 eenheden stikstof met kalkammonsalpeter 27-0-0 kende een tijdelijke voorsprong in loofvolume en loofkleur. Deze voorsprong werd overgenomen door de runderdrijfmestbehandelingen, goed voor een toepassing van 65 eenheden werkzame stikstof bij start. De combinatie van runderdrijfmest bij de start met een bijbemesting van 54 eenheden stikstof stond er later het beste bij in loofvolume en loofkleur. De verschillen werden kleiner naar de oogst toe. Er zat half juni nog meer stikstof in de bodem onder de teelt van pastinaak dan onder de teelt van wortelen. Pastinaak benut deze stikstof minder goed tijdens de eerste teeltweken.

 


Figuur: Opbrengst en sortering pastinaak volgens bemestingstrappen zonder gewasbespuiting op 06/11/2023

 

Pastinaak behaalde in absolute waarden een hogere opbrengst indien een stikstofbemesting gegeven werd (zie figuur). Maar de verschillen waren niet significant. In absolute waarde behaalde de basisbemesting met 70 eenheden stikstof een hoger aandeel misvormde pastinaken.

De gewasbespuitingen zorgden niet voor significante verschillen in de opbrengst maar wel in de sortering. Deze verschillen waren echter niet significant verschillend met geen gewasbespuiting toepassing. Behalve bij de toepassing van 25 ton/ha runderdrijfmest behaalde Ureum 46%, Aphasol gecombineerd met Trend 90 en Agri-Liq NK Green een hoger aandeel 27-42 mm sortering dan wanneer geen gewasbespuiting werd toegepast.

Alle bemestingsobjecten eindigden met een nitraatresidu ver onder de norm van 85 kg NO3-N/ha en dit op twee tijdstippen tijdens de controlecampagne.

Onder de klimaatsomstandigheden van 2023 was het mogelijk om op de lemige zandbodem gemiddelde opbrengsten in pastinaak te behalen van 58 ton/ha, met het grootste deel in de +57 mm sortering alsook een laag nitraatresidu te bekomen.

Het volledige verslag van de proef kan je hieronder terugvinden.

 

Meer info

Lore Lauwers

Vorig Artikel Ken je de beregeningstool al?
Volgend Artikel Welke groenbemesters zijn geschikt voor de verwarmde serre?