Categories
Close
Menu
Menu
Close
Zoeken...
Search

Agenda

Marktbericht VIAVERDA/FIWAP

De prijs voor vroege aardappelen bedraagt meestal 50 euro. 

Eerste proefrooiingen in Amora

Op 10 juli werden negen praktijkpercelen met het ras Amora voor de eerste keer bemonsterd. We bepaalden de opbrengst, sortering en kwaliteit. 

Demo boerderijcompostering op het agro-ecologisch proefplatform

Tijdens de demodag stonden onderzoekers van Viaverda de aanwezigen te woord over boerderijcompostering. We lichtten het composteringsproces toe, met de voordelen en uitdagingen die het stelt en...

Areaal consumptieaardappelen in Vlaanderen licht gestegen

Vlaanderen publiceerde begin juli de resultaten van de perceelsaangifte 2024. 

MiNiMax: stikstofmineralisatie 2024

Hoeveel stikstof zit er momenteel in de bodem ? Ook in 2024 volgen we maandelijks 36 Vlaamse percelen op. Klik op een perceel en klik via de gekleurde knoppen door naar de meest actuele cijfers...

Bestrijd coloradokever bij hoge bezetting

Zowel in aardappelen als in aardappelopslag werden de voorbije weken al coloradokevers opgemerkt. Vooral op plaatsen waar vorig jaar veel kevers aanwezig waren, kunnen ze veelvuldig aanwezig...

Belpotato.be int vanaf dit jaar bijdrage

Belpotato.be verenigt de Belgische aardappelproducenten, handelaars en verwerkers. De brancheorganisatie werd vier jaar geleden opgericht door het Algemeen Boerensyndicaat (ABS), Boerenbond,...

Nog nooit zoveel onzekerheid - Persbericht NEPG

In een aantal belangrijke productiegebieden van de EU-4 (België, Nederland, Duitsland, Frankrijk) is er grote bezorgdheid over de zeer late plantomstandigheden en de opkomstproblemen. 

Amora en Sinora op praktijkvelden

Tijdens de komende maanden volgen Viaverda en Inagro twee (half)vroege rassen op in de praktijk. We nemen om de tien dagen stalen op percelen met Amora en Sinora.

Belpotato.be bereikt akkoord over late melding

Het plantseizoen werd dit jaar enorm vertraagd door de extreme weersomstandigheden. Bovendien werden - meer dan andere jaren - aardappeltelers geconfronteerd met pootgoed van mindere kwaliteit.

Problemen in het veld

Deze week is het voor het eerst sinds lang gedurende meerdere dagen droog en zonnig. Telers die nog aardappelen willen planten, houden zich klaar om deze week in het veld te gaan.

Nieuwe aardappelrassen in proef

Het vergelijken van nieuwe aardappelrassen met gekende referenties blijft een vaste waarde binnen de proefveldwerking.

Nog niet alle aardappelen geplant

We zijn half juni voorbij en het planten van de aardappelen is nog altijd niet afgerond. Ondertussen steken steeds meer opkomstproblemen de kop op. Daarnaast is er ook waterschade en wordt de...

Bestrijding van aardappelopslag in andere teelten

Aangezien er vorig jaar veel MH werd toegepast, zal aardappelopslag vermoedelijk binnen de perken blijven. Op niet-gerooide percelen, waar knollen de vorst en de natte overleefden is het niet...

Hebben mijn aardappelen genoeg stikstof?

Hoewel er nog veel geplant moet worden, staan er toch al redelijk wat percelen boven.

Plantactiviteiten liggen nog altijd stil

We zitten ondertussen in de eerste week van juni en er wordt nog altijd niet geplant...

Proefresultaten gefractioneerd bemesten 2023

De stikstof basisbemesting verlagen bij het planten van late aardappelen en tijdens het seizoen bijbemesten op basis van een advies is de methode om zonder verlies van opbrengst eventueel...

Toenemende schade

Het voorjaar blijft zich op een uitzonderlijke manier ontwikkelen. Nooit eerder bleef het plantseizoen zo lang aanslepen als dit jaar.

Voorlopige areaalcijfers wijzen op stijging in Wallonië

Op basis van de verzamelaanvragen die op 30 april bij de Waalse overheid waren ingediend, zou het aardappelareaal in Wallonië uitbreiden met bijna 13%.

Nog niet de helft geplant

Bij gebrek aan stabiele weersomstandigheden kan het planten van aardappelen voorlopig niet worden verder gezet. Op basis van de bevraging op onze Viaverda website en via Viaverda Facebook zou in...

Hoevepootgoed telen: aanmelden vóór 31 mei 2024

Telers mogen zelf pootgoed telen voor eigen gebruik/uitplant in het volgende seizoen. We spreken dan van hoevepootgoed. Dit pootgoed mag geenszins dienen voor uitplant door derden.

Voorjaarswerkzaamheden alweer stilgelegd

In het Hemelvaartweekend (9-12 mei) zijn de voorjaarswerkzaamheden voor het eerst echt goed op gang gekomen. Nog niet alle percelen zijn berijdbaar, maar mits de droogste uit te kiezen, kon er wel...

Maak gebruik van ons perceelsgericht advies via de webapplicatie aardappelziekte

Als lid van Viaverda aardappelen (PCA-leden) kan u gratis gebruik maken van de webapplicatie aardappelziekte voor perceelsgericht advies. Deze applicatie is te raadplegen via onze website. Stuur...

Kwaliteit in de bewaring - begin mei 2024

Tijdens het bewaarseizoen 2023-2024 volgen Viaverda en Inagro de kwaliteit van aardappelen op in 16 Vlaamse bewaarloodsen. De meeste loodsen hebben nu 2 (à 3) gasbeurten achter de rug en...