Categories
Close
Menu
Menu
Close
Search
Search

Agenda

Marktbericht VIAVERDA/FIWAP

Aardappelprijzen worden vermeld per 100 kg, exclusief btw en gelden voor partijen met minimum 60% +50 mm, voor onmiddellijke levering.

Aardappelvoorraad begin april

Volgens de enquête gehouden begin februari door Viaverda/Inagro en Fiwap/Carah werd de totale Belgische voorraad geschat op 1,82 miljoen ton aardappelen.

Stijging van het aardappelareaal?

Begin april lieten 124 Vlaamse aardappeltelers in onze enquête weten welk aardappelareaal en welke rassen zij het komende seizoen willen telen. 

Bodemzorg en erosiebestrijding

Nu we de natte winter stilaan achter ons kunnen laten, wordt het een uitdaging om goed bodemwerk te verrichten. Ook de bestrijding van erosie verdient alle aandacht.

Kwaliteit in de bewaring

Tijdens het bewaarseizoen 2023-2024 wordt de kwaliteit van aardappelen opgevolgd in 16 Vlaamse bewaarloodsen.

Pootgoed en plantafstanden

Met een nieuw aardappelteeltseizoen voor de deur, moet alle aandacht gaan naar een goede voorbereiding en de meest optimale planttechniek in de beste omstandigheden. 

Grote uitdagingen door lage beschikbaarheid van pootgoed

De aanvoer van pootaardappelen voor de teelt van 2024 lijkt een moeilijke zaak te worden. Alle rassen zijn getroffen.

Pootgoedzorgen

Het voorjaar van 2024 is op meerder vlakken weer historisch te noemen. Enerzijds zitten er nog heel wat aardappelen in de grond. Anderzijds hebben telers, handel en verwerking kopzorgen over het...

Beredeneerd bemesten begint bij de basis!

Meerjarige proeven bij Viaverda, B3W en telers bewijzen dat beredeneerd bemesten met stikstof tal van voordelen biedt.

Stikstofinhoud van aardappelpercelen die niet gerooid zijn

Jammer genoeg zijn in 2023 op heel wat percelen aardappelen niet gerooid geraakt omwille van de aanhoudende natte weersomstandigheden. 

Aaltjesbestrijding

Resistente rassen zijn de beste manier om aardappelcystenaaltjes te bestrijden. In sommige gevallen dringt een chemische bestrijding zich op.

Ritnaalden aanpakken bij planten

Gescheurde weiden, percelen met een rijke geschiedenis aan gras, mais en groenbedekkers, vormen risicopercelen voor ritnaalden. Ritnaalden zijn de larven van de kniptor, zwarte...

Kwaliteitsnormen pootgoed

Aangezien de leveringen van pootgoed nu plaats vinden, willen we er de aandacht op vestigen de kwaliteit van het pootgoed bij aankomst op uw bedrijf te controleren.

Pootgoed snijden

Dit jaar zal heel veel pootgoed noodgedwongen moeten gesneden worden. Dit is niet zonder risico.

Hoevepootgoed telen

Telers mogen zelf pootgoed telen voor eigen gebruik/uitplant in het volgende seizoen. We spreken dan van hoevepootgoed. Dit pootgoed mag geenszins dienen voor uitplant door derden.

Kwaliteit in de bewaring

Tijdens het bewaarseizoen 2023-2024 wordt de kwaliteit van aardappelen opgevolgd in 16 Vlaamse bewaarloodsen.

Rhizoctoniabestrijding

Eén van de belangrijkste schimmelziekten op pootgoed is lakschurft. Lakschurft (Rhizoctonia sp.) uit zich in een slechte opkomst, een verlaagde opbrengst en misvormde knollen. 

Evaluatie pootgoed bij aflevering

Gezond pootgoed vormt de basis voor een geslaagde consumptieaardappelteelt. Een kwaliteitscontrole bij aflevering op het bedrijf is sterk aanbevolen. 

Veldproeven met maleïnehydrazide 2023: effect op opbrengst en kieming

Een correcte toepassing van maleïnehydrazide kan er voor zorgen dat de aardappelknollen rustiger de schuur binnenkomen. 

Spaaractie korte keten

De spaarkaartactie korte keten stimuleert burgers om lokaal te kopen bij Oost-Vlaamse korte keten-verkooppunten. De actie loopt van 18 mei tot en met 30 juni 2024. Neem deel als korte...

Uur in de schuur

Het PCA nodigt u uit voor een bezoek aan 3 bewaarloodsen met ventilatiesturing. Dit is dé ideale kans om u te informeren over de techniek van aardappelbewaring en kiemremming.

Voorraad begin februari

Volgens de enquête gehouden begin februari door PCA/Inagro en Fiwap/Carah ligt de totale Belgische voorraad op 2,56 miljoen ton aardappelen.

Niet alles gerooid: 7% blijft op het veld

Volgens de enquête gehouden begin februari door PCA/Inagro en Fiwap/Carah is 7% van areaal bewaaraardappelen niet gerooid

Aardappelen telen, altijd een uitdaging!

De NEPG schat dat ongeveer 11.000 hectare aardappelen verloren zijn, wat neerkomt op minstens 650.000 ton aardappelen (op het veld of na de oogst).