Categories
Close
Menu
Menu
Close
Search
Search

Nieuw project over lokale kurkuma van start

Nieuw project over lokale kurkuma van start
Print

Kurkuma is een nieuwe teelt voor de Belgische en Vlaamse tuinbouw. Onderzoek op het PCG en ervaringen van eerste pioniers toonden al aan dat de teelt niet enkel kan doorgaan in verwarmde kas, maar ook in plastic tunnels (onverwarmd) in ons gebied. Hoewel de lokale teelt in Vlaanderen mogelijk blijkt, zijn de lokale afzetmogelijkheden nog onvoldoende in kaart gebracht. Daarvoor is een verdere verkenning van de mogelijkheden van dit lokaal product nodig. Dankzij de lokale teelt van kurkuma kunnen we de consument vertrouwd maken met kurkuma in zijn verse vorm. Daarnaast kan kurkuma ook verwerkt worden in tal van (lokale) producten. Bovendien heeft de bloem van kurkuma een mogelijke sierwaarde als snijbloem en hebben de bladeren eventueel ook nog potentieel.

Daarom ging op 4 maart 2024 het provincieproject ‘Introductie van kurkuma in de markt’ van start. Het doel is om een innovatief, lokaal verdienmodel voor Oost-Vlaamse landbouwers uit te werken. Dit doen we door enerzijds Oost-Vlaamse telers warm te maken voor en te begeleiden in teelt van kurkuma, voor velen nog onbekend. Anderzijds willen we ook de mogelijkheden voor afzet op de lokale markt van kurkuma en gerelateerde producten te onderzoeken.

 

Teelt introduceren bij telers

Het eerste doel is de introductie van de kurkumateelt bij Oost-Vlaamse (korte keten) telers. Dit willen we doen door enerzijds een proef aan te leggen waar de kurkumateelt gedemonstreerd kan worden en onderzoeksvragen bekeken kunnen worden. Daarnaast willen we ook een werkgroep samenstellen met Oost-Vlaamse (korte keten) telers die nu al experimenteren met kurkuma of willen starten met de teelt ervan. Op die manier kunnen verschillende telers van elkaar bijleren en met elkaar en de onderzoekers in gesprek gaan.

 

Afzetmogelijkheden en consumentenonderzoek

Zonder afzet is er geen teelt, landbouwers zullen geen kurkuma telen als ze geen zicht hebben op een mogelijke afzet want dat betekent een inkomen. Daarom willen we door middel van consumentenonderzoek de wensen van de consument inzake kurkuma leren kennen. Ook zal er ook gekeken worden om de afzetmogelijkheden voor de telers voor het product goed in kaart te brengen.

 

Bloem en gewasresten benutten

Tenslotte willen we ook bekijken of er mogelijkheid is om de sierwaarde van de kurkumabloem te benutten. Kurkuma bloeit in augustus en september met een opvallende witte of roze bloem. We willen bekijken of deze bloem een toepassing kan vinden als snijbloem en wat de invloed van het laten in bloei komen van de kurkuma op de opbrengst van de rhizomen is. Daarnaast kunnen de gewasresten na het oogsten mogelijks ook nog benut worden.

 

Meer info?

Jeroen Van Mullem

Vorig Artikel IPM-checklist voor groenvoorziening
Volgend Artikel Overzichtsposters erkende middelen, onmisbaar bij de keuze van het juiste middel