Categories
Close
Menu
Menu
Close
Search
Search

Groeiend areaal snakt naar rasseninformatie

Groeiend areaal snakt naar rasseninformatie
Print

Actueel nieuws uien 18/03/2024

Het PCG voert al enkele jaren toonaangevend onderzoek uit in de teelt van uien met rassenonderzoek als één van de highlights. Elk jaar verloopt anders op vlak van weers- en teeltomstandigheden met een andere groei en eindresultaat als gevolg. Bepaalde rassen halen niet de hoogste opbrengsten in droge jaren maar bieden zekerheid in kwaliteit. Andere rassen zijn top in opbrengst maar boeten in op vlak van kwaliteit wanneer er toch nog eens neerslag valt.

De Nederlandse rassenlijst, samengesteld door het UIKC, is intussen welbekend in de sector. Tot op heden werd deze lijst ook met regelmaat geraadpleegd door Vlaamse telers en adviseurs. Op deze lijst staan echter enkel bewaarrassen, geschikt voor de Nederlandse markt. PCG stelde, op basis van de verzamelde gegevens van de afgelopen jaren, zelf een rassenlijst samen die meer geschikt is voor Vlaanderen. Hierin zijn ook rassen meegenomen die geschikt zijn voor afzet af land, korte of middellange bewaring. Er zijn zowel rassen voor de industrie als voor de versmarkt opgenomen.

 

Vijf teeltseizoenen, vijf uitersten

In deze rassenlijst zijn alle gegevens verwerkt van de proefjaren 2019 tot en met 2023. Gedurende deze 5 jaar werden we geconfronteerd met uitersten. Van extreem droog tot extreem nat en alles wat daar tussen valt. Jaren dat we vroeg konden zaaien, maar ook extreem laat. Door de cijfers per ras naast elkaar te zetten, verkrijgen we een gemiddelde over de jaren heen. Dit maakt dat we de ‘robuustheid’ van de rassen toch een deel in kaart kunnen brengen.

Voor iedere parameter, behalve % Q1, is het gemiddelde gelijkgesteld aan 100%. Dit betekent dat de rassen die boven 100% scoren beter zijn dan het gemiddelde op vlak van opkomst, netto opbrengst en sortering +60. De hardheid is gemeten met een hardheidsmeter. Deze meet de millimeters indrukking van een ui. Voor deze parameter geldt hoe hoger een ras scoort, hoe hoger de indrukking en dus hoe zachter de ui is. Rassen die boven 100 % scoren zijn dus zachter dan het gemiddelde terwijl rassen die minder dan 100 % scoren steviger zijn. Voor % Q1 staat 100 % gelijk aan het ingeschuurde gewicht en is het % Q1 op de verschillende tijdstippen het verkoopbare gewicht na bewaring.

 

Rassenlijst uien 2019-2023

 

Meer info?

Ellen Dendauw
Jonas Bodyn

Vorig Artikel Onkruidbestrijding in pastinaak baart kopzorgen
Volgend Artikel Teeltkalender Biobloemen

Bekijk de publicatie