Categories
Close
Menu
Menu
Close
Search
Search

Bataat rassenonderzoek 2023

Bataat rassenonderzoek 2023
Print

In 2023 focuste het rassenonderzoek bataat op de belangrijkste rassen voor onze regio. Het doel was de rassen Bellevue, Orleans en Beauregard aan te planten gespreid over 3 weken (week 20, 21 en 22) en de invloed van de omstandigheden bij plant op de verdere ontwikkeling van de rassen te bekijken.

Het natte voorjaar stuurde de voorjaarsplanning wat in de war en zorgde ervoor dat we de eerste levering plantmateriaal een week moesten bewaren en uiteindelijk samen met de tweede levering hebben geplant op 23 mei 2023. De derde levering werd geplant op 31 mei 2023.

 

Opbrengstresultaten bij verschillende plantdata

Bij het aanplanten van de rassen op 23 mei na bewaring van de slips rechtop in een bodem water gedurende 1 week, zien we dat de 3 rassen een erg gelijkaardige bruto opbrengst behalen van 47 à 49 ton/ha. Na sortering zien we dat Orleans en Beauregard respectievelijk 35 en 37 ton/ha netto productie halen (sortering S t.e.m. Jumbo). Bij Bellevue wordt maar liefst 42 ton/ha netto productie gehaald. We zien bovendien ook grote verschillen in gewichtssortering. Bij Bellevue zien we amper Jumbo knollen. Bij Orleans en Beauregard maken de Jumbo knollen 7 à 8 ton van de netto opbrengst uit. Deze Jumbo knollen zijn niet gewenst op de verse markt en worden op de meeste bedrijven als afval beschouwd.

Bij het aanplanten van de verse slips op 23 mei zien we meer uiteenlopende bruto resultaten van de rassen. Orleans haalt met 65 ton/ha de hoogste bruto opbrengst. Bellevue haalt de tweede plaats met 53 ton/ha, gevolgd door Beauregard met 45 ton/ha. Bij deze proef lagen de percentages onverkoopbaar product een stuk hoger dan bij de andere twee proeven. Dit was te wijten aan schade veroorzaakt door ritnaalden in deze zone van het perceel bij alle drie de rassen. Ondanks de hogere bruto opbrengsten ten opzichte van de bewaarde slips, zorgde deze ritnaaldenschade voor lagere netto opbrengsten van respectievelijk 34 ton/ha voor Orleans, 32 ton/ha voor Bellevue en 17 ton/ha voor Beauregard.

De laatste proef werd geplant op 31 mei met verse slips. Ook hier werden mooie netto opbrengsten gehaald van 47 ton/ha voor Orleans, 41 ton/ha voor Bellevue en 34 ton/ha voor Beauregard. Ook hier komt de fijnere sortering van Bellevue ten opzichte van Orleans en Beauregard duidelijk naar voor.

 

Opbrengstresultaten bataat 2023

 

Invloed van bewaring van slips

Bij de eerste proef werd ook de invloed bekeken van verschillende manieren van bewaren van de slips. Naast het bewaren van de slips bij 8°C rechtop in een bodem water, werden de slips ook in kleinere hoeveelheid bewaard bij 12 °C enerzijds rechtop in een bodem water en anderzijds plat in de kist zonder toevoeging van water.

Uit de resultaten kunnen we duidelijk afleiden dat de bewaring van de slips bij 8°C te koud was en een nadelige invloed heeft gehad op het materiaal ten opzichte van de bewaring bij 12°C. Bij deze hogere temperatuur haalden alle rassen een hoger opbrengstpotentieel. Het bewaren van de slips in water gaf bij alle rassen en vooral bij Bellevue nog een lichte tot duidelijke meerwaarde.

 

Opbrengstresultaten bataat 2023

 

Meer info?

Annelien Tack

Vorig Artikel Veldproeven met maleïnehydrazide 2023: effect op opbrengst en kieming
Volgend Artikel Teeltkalender Biobloemen