Categories
Close
Menu
Menu
Close
Search
Search

Beredeneerde stikstofbemesting in de vollegrondsierteelt

Beredeneerde stikstofbemesting in de vollegrondsierteelt
Print

Om de stikstofbemesting zoveel mogelijk af te stemmen op de behoefte van de planten kan je best beroep doen op stikstofanalyses met bemestingsadvies. Aan de hand van deze analyses zal je een beeld krijgen van de op dat moment beschikbare stikstof in de bodem. In bepaalde gevallen, zoals meerjarige boomkwekerij, kan er gekozen worden om in het voorjaar reeds een ‘beperkte’ basisbemesting te geven. Door de basisbemesting niet te hoog in te stellen, zal je later niet bedrogen uitkomen en kan je na de stikstofstaalname eventueel nog corrigeren. Wanneer het gaat om een ruime plantafstand en een relatief beperkt wortelgestel heeft rijen- of bandbemesting uiteraard de voorkeur.


De stikstofstaalname kan best worden uitgevoerd in de periode van half mei tot begin augustus, en ten minste 4 weken na de basisbemesting, zodat de invloed van de mineralisatie en de basisbemesting in rekening wordt gebracht. Op basis van de resultaten kan dan besloten worden of een bijbemesting nodig is of niet. Uit de analyseresultaten zal je immers iets leren van de reeds toegepaste bemestingspraktijk, want meten is weten. Hoge stikstofgehaltes zullen je er doen bij stilstaan om de basisbemesting in de toekomst lager in te stellen.


De kost van de stikstofanalyse met bemestingsadvies kan veelal terugverdiend worden door een efficiëntere stikstofbemesting. Daarnaast moeten er onder voorwaarden verplichte stikstofanalyses met bemestingsadvies worden uitgevoerd.
Je vindt die op twee plaatsen terug op het Mestbankloket:

  • in de rubriek ‘SNapp’;
  • in de rubriek ‘Gronden’, bij ‘Bemestingsprognose’.

 

Vorig Artikel Biopesticiden ter bestrijding van plagen en ziekten
Volgend Artikel Stikstofbemesting in wortelen onder de loep

Comments are only visible to subscribers.