Categories
Close
Menu
Menu
Close
Zoeken...
Search

Valse meeldauw: geduchte vijand in uien

Valse meeldauw: geduchte vijand in uien
Print

Actueel uien

Op de praktijkpercelen zaaiuien zien we vandaag veel verschillen. Sommige percelen zitten aan 6 pijpen en een sluitend gewas, terwijl andere percelen nog maar 3 of 4 pijpen hebben en de rijen nog duidelijk zichtbaar zijn. Deze verschillen zullen nog het gehele seizoen zichtbaar blijven. De ‘vroeg’ gezaaide uien hebben een duidelijke voorsprong. Het is in die uien dat we vanaf heden waakzaam moeten zijn voor valse meeldauw (Peronospora destructor).

 

Huidige omstandigheden ideaal voor valse meeldauw

Valse meeldauw (Peronospora destructor) is een schimmel die grote schade kan aanrichten in uien. De ernst van aantasting wordt in grote mate bepaald door de weersomstandigheden. De optimale temperatuur voor valse meeldauw schommelt tussen 10 en 20 °C. Gecombineerd met een vochtig gewas en lange bladnatperiodes kan de schimmel zich snel ontwikkelen. Laat dat nu net de omstandigheden zijn waar we afgelopen weken mee geconfronteerd werden. Op één warme, droge week na waren de omstandigheden ideaal.

In plantuien, waar al vroeger veel loofmassa op staat, werd enkele weken terug al valse meeldauw waargenomen. Eind vorige week werd hier op Viaverda in de eerste zaaiuien, gezaaid op 2 mei, een vroege aantasting vastgesteld. In het begin is de schimmel te herkennen aan een lichtgroene tot gele ovale verkleuring van het blad. Meestal in de bovenste helft van het pijpje. Na verloop van tijd ontstaat op deze vlekken een grijs, grauw schimmelpluis waaruit sporen bij gunstig weer verspreid worden en zo meer loof zullen infecteren. Rustsporen van valse meeldauw kunnen jarenlang levenskrachtig in de grond overblijven. In de afgelopen jaren zagen we regelmatig valse meeldauw in uien, dit betekent ook dat rustsporen aanwezig zijn en de druk bij de huidige weersomstandigheden dus groot is.

 

Resistentie vermijden bij beperkt aanbod fungiciden

Het huidig aanbod van fungiciden werkt louter systemisch en preventief. Het is dus van cruciaal belang om tijdig te starten. Zeker nu de groei goed op gang is, worden de actieve stoffen goed opgenomen door en verspreid in de plant. Om ook binnen enkele jaren nog te kunnen rekenen op een mooi gamma fungiciden in de uienteelt is het belangrijk om resistentie te vermijden. In andere teelten (denk aan granen en aardappelen) zien we steeds vaker resistentie opduiken.

De incubatietijd van valse meeldauw bedraagt 14 tot 21 dagen. Dit is langer dan bijvoorbeeld die van Phytophtora infestans, wat maakt dat Peronospora destructor minder gevoelig is voor resistentie. Minder gevoelig betekent echter niet ongevoelig! Aan de hand van FRAC-richtlijnen kunnen we doordacht met de actieve stoffen omgaan. Zoals het woord het zegt, zijn dit richtlijnen (adviezen) en geen verplichtingen. Het huidige aanbod aan middelen bevindt zich in verschillende groepen (zie tabel).

 

Tabel: Gewasbeschermingsmiddelen ter bestrijding valse meeldauw in uien

Tabel: Gewasbeschermingsmiddelen ter bestrijding valse meeldauw in uien

 

In deze tabel zien we dat middelen als Fandango, Cabrio Duo en Ortiva afkomstig zijn uit dezelfde FRAC groep. Wanneer we een schema opstellen met een afwisseling van deze middelen werken we bijgevolg resistentie voor deze groep in de hand, waardoor op (middel)lange termijn deze middelen onbruikbaar worden. Wees dus waakzaam bij de keuze van de middelen en kies middelen uit verschillende groepen, alleen zo kunnen we op lange termijn de werking van deze fungiciden garanderen.

 

Meer info

Jonas Bodyn

Vorig Artikel Uienmarkt dooft stilaan uit
Volgend Artikel Jaarverslag Praktijkcentra Plant 2023

Comments are only visible to subscribers.