Categories
Close
Menu
Menu
Close
Zoeken...
Search

Areaal consumptieaardappelen in Vlaanderen licht gestegen

Areaal consumptieaardappelen in Vlaanderen licht gestegen
Print

Areaal 2024

Vlaanderen publiceerde begin juli de resultaten van de perceelsaangifte 2024
•    Bij de late rassen (oogst na 1 sept) zien we een stijging van 3,2%, 
•    het areaal vroege rassen (oogst voor 1 sept) daarentegen kent een grotere daling van 9%. 
Samen komt dit neer op een kleine stijging van 1,8% of goed voor 1.020 ha.

Daarentegen is wel een grote stijging te zien in het areaal pootgoed, zowel van het gecertificeerd pootgoed als hoevepootgoed.

Ook in Wallonië zijn de voorlopige areaalcijfers gekend. Daar lijkt het areaal consumptieaardappelen maar met liefst 11,1% te stijgen. Mogelijks is dit nog een overschatting omdat telers op het allerlaatste moment hun teeltplan moesten aanpassen door de zeer moeilijke plantomstandigheden. 
Ook in Wallonië lijkt het areaal pootgoed (zowel gecertificeerd als hoevepootgoed) sterk te stijgen. 

Door de lichte stijging in Vlaanderen en grote toename in Wallonië tonen de voorlopige areaalscijfers een stijging voor België van maar liefst 5,8% voor de consumptieaardappelen (= + 5.540 ha). 
 

 

Deze areaalsstijging zegt nog weinig over de uiteindelijke productie aardappelen die we mogen verwachten in het najaar. Het planten is nog maar net afgelopen. De aardappelen werden zeer verspreid geplant met een tijdsvenster van zo’n 10 weken. Het is nog maar zeer de vraag welke opbrengsten de (zeer) laat geplante aardappelen nog kunnen behalen. 


Daarnaast zijn er ook heel wat opkomstproblemen zowel bij de vroege rassen als late variëteiten. Verschillende redenen liggen hier aan de basis: 
•    fysiologisch ouder pootgoed, 
•    te vaak afgekiemd vooraleer te kunnen planten, 
•    bacterierot, 
•    Fusarium-aantasting, 
•    moeilijke wondheling na snijden, 
•    te nat na planten,
•    …
Het wisselvallige weer zorgt momenteel dan ook nog voor een zeer hoge plaagdruk.

Om het Vlaamse areaal van de verschillende teelten te raadplegen, kan u terecht op volgende website van de Vlaamse Overheid: 
Analyse recentste perceelsaangifte | Landbouw & Visserij (vlaanderen.be)

 

 

Vorig Artikel Belpotato.be int vanaf dit jaar bijdrage
Volgend Artikel Jaarverslag Praktijkcentra Plant 2023

Comments are only visible to subscribers.