Categories
Close
Menu
Menu
Close
Search
Search

Kimaatrobuuste landbouw door stuwen

Kimaatrobuuste landbouw door stuwen
Contactpersoon: Anne Waverijn

+32 (0)9 331 60 87

anne.waverijn@pcgroenteteelt.be
Projectpartners: PCG, Boerennatuur Vlaanderen
Financiering Provincie Oost-Vlaanderen: Plattelandsontwikkeling (PDPO - omgevingskwaliteit)
Projectperiode: 1/01/2023 - 30/06/2025
Print

Door toepassing van stuwen in waterlopen wordt het water maximaal op de akkers vastgehouden en wordt infiltratie bevorderd.

De droogte van de afgelopen jaren maar ook de recente overstromingen tonen duidelijk aan dat we het landschap klimaatrobuuster moeten maken. Door toepassing van stuwen in waterlopen wordt het water maximaal op de akkers vastgehouden en wordt infiltratie bevorderd. Hierdoor wordt enerzijds aanvulling van grondwatervoorraden mogelijk gemaakt en worden anderzijds overstromingen met water en of modder in afwaartse gebieden voorkomen. Om dit te realiseren zal het PCG samen met Boerennatuur Vlaanderen de impact van een stuw op de omgeving trachten te kwantificeren en landbouwers begeleiden bij de aanvraag, plaatsing en beheer van hun stuw. Dit moet leiden tot een integraler waterbeleid in Oost-Vlaanderen waar zowel de landbouw, natuur en maatschappij voordeel uit halen.