Categories
Close
Menu
Menu
Close
Zoeken...
Search

‘Comité Kleine Teelten - Sierteelt’ besprak de meest dringende acties voor nieuwe producterkenningen in België

Op 19 maart 2024 kwam het Belgische Comité ‘Kleine Teelten - Sierteelt' bijeen in verband met het vastleggen van de meest dringende acties met het oog op het erkenningswerk voor nieuwe...

Beredeneerde stikstofbemesting in de vollegrondsierteelt

Om de stikstofbemesting zoveel mogelijk af te stemmen op de behoefte van de planten kan je best beroep doen op stikstofanalyses met bemestingsadvies. Aan de hand van deze analyses zal je een beeld...

Interactieve brainstormsessie over veenalternatieven tijdens studiedag azalea en Rhododendron

De studiedag azalea en Rhododendron stond dit jaar volledig in het teken van veenvervanging. Na het theoretisch deel met verschillende voordrachten rond veenalternatieven volgde, zoals de traditie...

Biopesticiden ter bestrijding van plagen en ziekten

Bij de toepassing van biopesticiden moet met veel factoren rekening gehouden worden om voldoende resultaten te boeken.

Overzichtsposters erkende middelen, onmisbaar bij de keuze van het juiste middel

De jaarlijks vernieuwde posters ‘Erkende middelen’ helpen je op weg bij de keuze van het juiste middel in het kader van IPM.

135678910Laatste