Categories
Close
Menu
Menu
Close
Zoeken...
Search

Naar een duurzame stikstofbemesting in de sierteelt met oog voor plantkwaliteit en milieu

Omwille van een gebrek aan kennis rond de stikstofbehoefte en -opname van sierteeltgewassen wordt er vandaag vaak meer dan voldoende stikstof bemest om tot de beoogde plantkwaliteit te komen.

Resultaten sortimentsvergelijkingen

Om blijvend te kunnen inspelen op de uitdaging van klimaatrobuuste, ziektebestendige en aantrekkelijke groenzones, werden door het PCS verschillende sortimentsvergelijkingen uitgevoerd.

Praktijkgids geïntegreerde bestrijding

In het grensoverschrijdend project werd gestreefd om een reeks technieken op punt te stellen. Enerzijds om tegemoet te komen aan de vraag naar reductie van het gebruik van...

Groenbedekkers: belangrijk voor een goed nitraatresidu!

Het nut van groenbedekkers is echter ruimer dan enkel als stikstofvanggewas te fungeren. Het voorkomen van erosie, het verbeteren van de humustoestand en de structuur van de bodem zijn eveneens...

CVBB: Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting

Het Coördinatiecentrum voor Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting (CVBB) is een vzw opgericht als één van de flankerende maatregelen van MAP4. CVBB heeft als doel de landbouwers te...
Eerste3940414243444547