Categories
Close
Menu
Menu
Close
Search
Search

Groenbemesters inzaaien net voor of eventueel net na het planten in verwarmde serre

In de EU bio-verordening die van kracht is vanaf 1 januari 2022 wordt de nadruk gelegd op het handhaven en vergroten van de biologische activiteit in de bodem. Specifiek voor serres wordt het...

Interesse in fertigatie? Neem contact op!

De afgelopen 6 jaren werd de landbouw geteisterd door wekenlange droogte en hoge temperaturen in het voorjaar en/of de zomer. Door deze problematiek stijgt de interesse in efficiënte irrigatie- en...

Gemiddelde opbrengst uien in 2023

Na een nogal uitzonderlijk teeltseizoen oogstten we op PCG half september de rassenproef uien. Wederom waren er veel verschillen waarneembaar in opbrengst. De maatsortering en kwaliteit in de...

Rijenbemesting: veelbelovende bemestingstechniek in preiteelt

Op het innovatief groente-eiland van de afgelopen Werktuigdagen demonstreerden we diverse machines. Onder hen stonden ook enkele bemestingsmachines uitgestald. Uit de demoproef kwam naar boven dat...

Presentaties Studiedag PCS 'Klimaat en water'

Op donderdag 28 september 2023 vond de Studiedag PCS 'Klimaat en water' plaats op het Proefcentrum voor Sierteelt te Destelbergen
Eerste34568101112Laatste