Categories
Close
Menu
Menu
Close
Search
Search

PCS werkt verder aan duurzame sierteelt

De sierteeltsector realiseerde de afgelopen jaren belangrijke zaken in thema’s zoals biologische en geïntegreerde gewasbescherming, cijfermatig onderbouwde bedrijfsbeslissingen en certificatie

Mogelijkheden en risico’s van telen bij lagere temperaturen

Sinds oktober 2022 werden verschillende potplantenserres van het PCS op lagere stooktemperaturen gezet, om na te gaan in hoeverre telers wat minder kunnen stoken in tijden van energiecrisis

GreenSupport: kenniscentrum voor klimaatbestendig en biodivers groen

De Afdeling Groen kon zich de laatste jaren ontwikkelen als het praktijkkenniscentrum voor de professionele groenvoorziener in Vlaanderen

Fiches van boven- en ondergrondse infiltratiesystemen

Op deze infofiches staan de verschillende infiltratiesystemen uitgelegd samen met de voor- en nadelen, een kostprijsinschatting en de toepasbaarheid op glastuinbouwbedrijven.

Eerste45679111213Laatste