Categories
Close
Menu
Menu
Close
Zoeken...
Search

Agenda

Webinar en presentaties: Wateropslagsystemen op landbouwbedrijven

Het belang van wateropslag in tijden van overschot, om het te gebruiken in tijden van droogte, blijft toenemen. Landbouwers denken aan de aanleg van private wateropslagsystemen, zoals...

Valse meeldauw: geduchte vijand in uien

Op de praktijkpercelen zaaiuien zien we vandaag veel verschillen. Sommige percelen zitten aan 6 pijpen en een sluitend gewas, terwijl andere percelen nog maar 3 of 4 pijpen hebben en de rijen nog...

Demo boerderijcompostering op het agro-ecologisch proefplatform

Tijdens de demodag stonden onderzoekers van Viaverda de aanwezigen te woord over boerderijcompostering. We lichtten het composteringsproces toe, met de voordelen en uitdagingen die het stelt en...

Hou de prei goed aan de groei

Heel wat prei is dit voorjaar geplant onder suboptimale omstandigheden. De bodem was op veel percelen te nat, met een harde bodem en blauwe grond tot gevolg. Het effect van het uitvoeren van een...

Areaal bataat in Vlaanderen daalt in 2024

Vlaanderen publiceerde begin juli de resultaten van de perceelsaangifte 2024. Voor bataat zien we dit jaar een daling van het areaal. Er zijn echter geen bedrijven gestopt met de teelt van bataat....

Leeft er Bemisia in uw kasteelt?

Witte vliegen zijn een belangrijke plaag op kasgewassen en kunnen tot grote opbrengstverliezen leiden. In vruchtgroenten in België gaat het dan met name over kas- en tabakswittevlieg. De...

MiNiMax: stikstofmineralisatie 2024

Hoeveel stikstof zit er momenteel in de bodem ? Ook in 2024 volgen we maandelijks 36 Vlaamse percelen op. Klik op een perceel en klik via de gekleurde knoppen door naar de meest actuele cijfers...

Duurzaam watergebruik op het landbouwbedrijf: Regio Meetjesland - Leievallei

De Meetjeslandse landbouwsector heeft de voorbije jaren ernstig geleden onder de droogteproblematiek. Het regionaal Meetjeslandse klimaatadaptatieplan toont aan dat de effecten van de...

Terugblik proefveldbezoek bio groenten onder bescherming

In het verleden ging in juni steeds het "proefveldbezoek bio beschutte teelten" door op de site Kruisem. Ook na de fusie wordt deze traditie voortgezet, zij het onder een nieuwe naam. Op...

Zaaiuien benen achterstand bij

Met 21 juni gepasseerd is ook de langste dag van 2024 alweer voorbij. Traditiegetrouw betekent dit ook dat zaaiuien gestart zijn aan het bollingsproces. Of toch niet?

Aandacht voor bodem en roestbestrijding in prei

Door de aanhoudende neerslag was de opkweek van het plantmateriaal dit seizoen lastig. Door die lastige opkweek zijn er ook minder planten beschikbaar dan verwacht. De huidige prijzen zijn...

Grote verschillen in weggroei bataat

In de tweede week van juni werd nog heel wat plantmateriaal uitgeleverd. Rond half juni was het grootste deel van de bataat uitgeplant in België. Ondanks de moeilijke omstandigheden werd bij de...

DIPA: Diversificatie binnen de (primeur)teelt van Pastinaak en Ajuin in Vlaanderen

Omwille van opkomst- en onkruidbestrijdingsproblematieken in zaaiteelten zoals pastinaak en ajuin wordt gezocht naar alternatieven om deze teelten meer slaagkans te geven. Daarnaast zijn telers...

Bezoekersgids proefveldbezoek bio groenten onder bescherming 2024

Op maandag 17 juni 2024 ging het "proefveldbezoek bio groenten onder bescherming" door. Hierbij lichtten we de lopende proeven in zowel de biologische verwarmde serres als de koepels...

Nog volop bataat aan het planten

Terwijl het gros van de telers andere jaren de eerste week van juni de laatste bataat plantjes de grond in duwt, moeten we vaststellen dat de meeste telers dit jaar duidelijk achterstand opgelopen...

Leerrijke praktijkervaring voor jonge geesten

Na de theorie is het tijd voor de praktijk. Als praktijkcentrum staat Viaverda dicht bij de land- en tuinbouwsector waardoor problemen en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van teelten en...

Welke groenbemesters zijn geschikt voor de verwarmde serre?

De vruchtwisseling in verwarmde biologische serres beperkt zich meestal tot tomaat, paprika, komkommer en aubergine gewassen. Deze behoren slechts tot 2 plantenfamilies. Deze krappe teeltrotatie...

Wijziging actieve stoffen in uien

Deze winter werd duidelijk dat het gebruik van bentazon niet meer toegelaten is in de teelt van uien. Vorige week kregen we ook het nieuws dat middelen die dimethomorf bevatten zoals Prevint en...

Prei planten tussen de buien door

Net zoals in heel wat andere groenteteelten zorgt het natte voorjaar ook in de prei voor moeilijke plantomstandigheden. De hoeveelheid neerslag die is gevallen de voorbije weken is erg...

Poll: Opkomst uien loopt niet van een leien dakje

De laatste uien zijn ondertussen gezaaid of geplant. Althans, hetgene dat effectief in de grond is geraakt. Nu nog zaaien of planten is af te raden om nog een goede opbrengst te behalen. Het...

Bataatseizoen komt traag op gang

Net als vorig jaar is het op heel wat percelen niet evident om de voorjaarsbewerkingen uit te voeren en ruggen te trekken voor het planten van de bataat. Het beperkt aantal droge dagen en de...

Plaagwaarnemingen in biologische groenteteelt in tunnel

Monitoring van plagen is van groot belang om tijdig en gericht in te kunnen grijpen. Daarom ging op 15 januari 2024 het CCBT-project “W&W biogroenten openlucht en tunnel” van...

Bewaarde en verse prei op de markt

Het was voor veel telers lastig om de prei tijdig gerooid te krijgen aangezien de groei van de zaadstengel een tiental dagen vroeger aanwezig was dan normaal.

Stikstofbemesting in pastinaak onder de loep

In 2023 legde Viaverda (toen nog PCG), met steun van telersverenigingen Vegras en Ingro, een stikstofbemestingsproef aan in pastinaak. De proef werd aangelegd op een lemig zand proefveld te...