Categories
Close
Menu
Menu
Close
Search
Search

Agenda

Waarschuwings- en Actua-berichten voor siertelers & groenvoorzieners

Vaak ontbreekt bij boomtelers en groenvoorzieners de tijd om te speuren naar minuscule eitjes of larven van plagen op de plant, toch is dit van kapitaal belang om nadien schade op de plant te...

Biopesticiden ter bestrijding van plagen en ziekten

Bij de toepassing van biopesticiden moet met veel factoren rekening gehouden worden om voldoende resultaten te boeken

Folder ‘RFID-technologie in de boomkwekerij’

De meeste inventarissen in de boomkwekerij worden manueel samengesteld, wat de efficiëntie naar beneden haalt en de foutgevoeligheid verhoogt

Overzichtsposters erkende middelen, onmisbaar bij de keuze van het juiste middel

De jaarlijks vernieuwde posters ‘Erkende middelen’ helpen je op weg bij de keuze van het juiste middel in het kader van IPM.

IPM-checklist voor groenvoorziening

Sinds 1 januari 2014 is de toepassing van geïntegreerde gewasbescherming (IPM) verplicht voor elke professionele gebruiker van gewasbeschermingsmiddelen

Teeltkalender Biobloemen

Er was binnen de biobloemensector nood aan een overzichtelijke en uitgebreide teeltkalender waarmee de teeltplanning kan worden opgemaakt

Groenbemesters in verwarmde serres: verkenning van de mogelijkheden

Momenteel is over het gebruik van groenbemesters in biologische verwarmde serres echter nog heel weinig geweten. Er zijn ook nog heel wat vragen over de praktische mogelijkheid van het opnemen van...

Met de Meststofdosis slim van start!

Er is de voorbije jaren veel veranderd op het vlak van bemesten. Daarom geeft B3W praktische tips aan landbouwers, o.a. over meststofkeuze en -dosis. Er is de voorbije jaren veel veranderd op het...

Resultaten rassenproef gember in tunnel

In 2023 lag op het PCG een rassenproef gember aan in tunnel. Door de hoge temperatuur en lichtintensiteit kende de jonge aanplant een moeizame start. Hoewel de gemberplanten zich nadien...

Introductie en consumentenonderzoek van lokaal geteelde gember voor de korte keten

Gember is een nieuwe teelt in onze Belgische markt. PCG toonde al aan dat de lokale teelt succesvol kan, niet enkel in verwarmde kas maar ook in plastiek tunnels (onverwarmd).

Het composteren van biomassareststromen op boerderijschaal

Het bestek draagt bij aan de implementatie van één van de acties in het Vlaamse actieplan biomassa reststromen 2021-2025: Het onderzoeken van de haalbaarheid en de criteria bij het composteren van...

B3W: Begeleidingsdienst voor Betere Bodem en Waterkwaliteit

Het doel is het koppelen van wetenschappelijk en technisch onderzoek aan uitgebreide praktijkervaring voor een brede toepassing in de land- en tuinbouw. Door gespecialiseerde dienstverlening...

Onkruidbestrijding in wortelen steeds grotere uitdaging

In 2023 legde PCG, met steun van telersverenigingen Vegras en Ingro, een onkruidproef aan in wortelen (Daucus carota / DAUCS).

Presentaties Studiedag Azalea & Rhododendron 'Veenvervanging'

Op donderdag 29 februari 2024 vond de jaarlijkse Studiedag Azalea & Rhododendron plaats op het Proefcentrum voor Sierteelt te Destelbergen

Presentaties Studiedag Azalea & Rhododendron 'Veenvervanging'

Op donderdag 29 februari 2024 vond de jaarlijkse Studiedag Azalea & Rhododendron plaats op het Proefcentrum voor Sierteelt te Destelbergen

EDUPAK: Educatief pakket klimaatneutraal boeren

PCG wil via dit project de toekomstige generatie land- en tuinbouwers klaar stomen voor klimaatneutraal ondernemen, door hen te informeren over het lopende onderzoek rond klimaatgerelateerde...

Kimaatrobuuste landbouw door stuwen

De droogte van de afgelopen jaren maar ook de recente overstromingen tonen duidelijk aan dat we het landschap klimaatrobuuster moeten maken.

Maxbat: Maximaliseren van de productuniformiteit en -kwaliteit in de teelt en bewaring van bataat

Het hoofddoel van dit project is het maximaliseren van de productuniformiteit en -kwaliteit in de teelt en bewaring van bataat. Concreet willen we een uniformere knolsortering bekomen met een...

Duurzame plaagbeheersing in koolgewassen

Door hun verdoken levenswijze is de plaag moeilijk te bereiken en het beheersen ervan niet eenvoudig. Recente evoluties in de gewasbescherming en de stijgende vraag naar residuvrije fruit- en...

Geïntegreerde beheersing van de bladtrips Thrips tabaci in openluchtgroenten

De tabakstrips is een wijdverspreide plaag die verantwoordelijk is voor ernstige economische schade in vele veldgroenten, waaronder prei, ui, spruit, sluitkool en venkel. De snelle levenscyclus en...

ALTCHEM: Duurzame alternatieven voor chemische bodemontsmetting

De voorbije jaren hebben we gezien dat de problemen met bodempathogenen in verschillende gewassen toenemen. De mondialisering en het wegvallen en beperken van de dosissen van bestaande...

Beheersing van Fusarium oxysporum f.sp. lactucae in bladgroenten

Het hoofddoel is om via het principe van de systeembenadering, een volledig geïntegreerd pakket aan oplossingen aan te bieden aan de teler om de verwelkingsziekte Fusarium oxysporum f.sp. lactucae...

DRIP: Druppelirrigatie voor een duurzame tuinbouw

In het DRIP project wordt in samenwerking met groentetelers onderzocht hoe druppelirrigatie de plaats kan in nemen van bovenberegening. Slimme sensoren, gekoppeld aan een bodemwaterbalansmodel,...