Categories
Close
Menu
Menu
Close
Zoeken...
Search

OSBOBO: Organische Stof in BOomkwekerijBOdems

OSBOBO: Organische Stof in BOomkwekerijBOdems
Contactpersoon: Emma Lanoo

+32 (0)9 353 94 75

emma.lanoo@viaverda.be
Projectpartners: Viaverda, BDB
Financiering: Vlaamse overheid en Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Projectperiode: 1/04/2024 - 31/03/2026
Print

Het gehalte aan organische stof (OS) in de bodem van boomkwekerijgewassen is over het algemeen erg laag. Een minimaal OS-gehalte is echter een vereiste voor een vruchtbare bodem, om gezonde planten te kunnen kweken die weerbaar zijn tegen ziekten en plagen, maar ook tegen de extreme weersomstandigheden veroorzaakt door de klimaatverandering. 

In dit demonstratieproject gaan we verschillende manieren demonstreren om die OS toch op peil te brengen en te houden in praktijkomstandigheden. Hierbij zullen we kijken naar gekende bodemverbeteraars zoals compost, groenbedekkers en enkele commerciële bodemverbeterende middelen. Maar we bekijken ook minder gebruikte middelen, zoals houtsnippers ingezet als mulch of ondergewerkt, en ook de onderzaai van gras of groenbedekkers voor het opvangen van nutriënten in het eerste groeiseizoen. Verschillende parameters van de bodem en het gewas zullen worden gemonitord om het effect op de OS te kunnen evalueren, zoals onder meer het nitraatresidu, het OS-gehalte, de infiltratiesnelheid van water, het vochthoudend vermogen van de bodem en de gewasgroei. 

Op basis van deze resultaten kan projectpartner Bodemkundige Dienst van België hun webapplicatie CSLIM© uitbreiden naar de sierteelt. Daarmee wordt de langetermijnevolutie van het OS-gehalte in akkerbouwpercelen geschat. Ook zal er een koolstofboekhouding worden opgesteld voor de demobedrijven. 

Vorig Artikel KIEM: Kleinzadige groenteteelten Irrigeren met Efficiënte Methoden voor een optimale opkomst
Volgend Artikel Duurzaam watergebruik op het landbouwbedrijf: Regio Meetjesland - Leievallei

Comments are only visible to subscribers.

Meer weten?