Categories
Close
Menu
Menu
Close
Search
Search

Valobat: Valorisatie van lokale reststromen bataat

Valobat: Valorisatie van lokale reststromen bataat
Contactpersoon: Helena Arents

+32 9 381 86 96

helena.arents@viaverda.be
Projectpartners: Viaverda, HoGent
Financiering Vlaamse Overheid, Europa
Projectperiode: 1/04/2024 - 31/03/2026
Print

Bataattelers hebben op het bedrijf te kampen met reststromen bataat die meestal als afval verloren gaan. Door deze afvalstromen te groeperen en actief op zoek te gaan naar potentiële verwerkers willen we duurzame samenwerkingsverbanden initiëren en productinnovatie stimuleren.

Dat succesvol bataat telen in België mogelijk is, zoveel is duidelijk. Maar het is een intensieve, dure en bijgevolg risicovolle teelt. De voorbije vijf jaar hebben verschillende bataattelers geïnvesteerd in geschiktere mechanisatie om alle teeltwerkzaamheden efficiënter en meer rendabel te kunnen uitvoeren. Zo is het teeltareaal per bedrijf geleidelijk aan toegenomen. Om de rendabiliteit van de teelt verder te verbeteren, verenigen verschillende bataattelers zich binnen de operationele groep VALOBAT. Viaverda (coördinator) en het onderzoekscentrum AgroFoodNature HoGent bieden binnen de operationele groep ondersteuning om deze lokale reststromen te kunnen valoriseren.

 

Tot 40% onverkoopbare knollen

Afhankelijk van het seizoen en de weersomstandigheden kunnen in de bataatteelt mooie bruto-opbrengsten worden gehaald van 40 à 50 ton/ha en zelfs meer. Maar in de praktijk blijkt dat het onverkoopbare aandeel hiervan soms oploopt tot wel 40%. Een groot aandeel van de knollen blijkt te klein, te groot, onregelmatig van vorm of te zwaar beschadigd bij het rooien en zijn daardoor niet verkoopbaar. Al dit onverkoopbare product vormt een grote hoop afval voor de bedrijven.

 

Groot potentieel voor de agrovoedingsindustrie

Deze tonnen onverkoopbare bataatknollen vormen niet alleen een grote afvalberg op de productiebedrijven, maar betekenen ook een aanzienlijk voedselverlies voor de maatschappij. En dat terwijl ze een groot potentieel bieden voor de agrovoedingsindustrie. Het gaat namelijk om reststromen die wat betreft kwaliteit en voedzaamheid niet onderdoen voor de knollen die op de verse markt worden aangeboden.

 

Duurzame samenwerkingsverbanden initiëren

Binnen de operationele groep VALOBAT willen we het potentieel van deze reststromen in kaart brengen en geïnteresseerde voedingsbedrijven selecteren voor het ontwikkelen van innovatieve producten met lokale bataat. Daarbij willen we concrete samenwerkingen initiëren en ondersteunen bij de opstart. Dat alles met als uiteindelijk doel om deze reststromen op korte termijn te benutten.

 

Meer info

Helena Arents
Annelien Tack

Vorig Artikel Rooien voor frigobewaring en winterprei zaaien
Volgend Artikel Uienmarkt dooft stilaan uit

Comments are only visible to subscribers.

Ook interessant...