Categories
Close
Menu
Menu
Close
Zoeken...
Search

Areaal bataat in Vlaanderen daalt in 2024

Areaal bataat in Vlaanderen daalt in 2024
Print

Actueel bataat

Vlaanderen publiceerde begin juli de resultaten van de perceelsaangifte 2024. Voor bataat zien we dit jaar een daling van het areaal. Er zijn echter geen bedrijven gestopt met de teelt van bataat. De laatste drie jaar zien we dat het aantal producerende bedrijven stabiel blijft. Hoewel 2023 qua productie zeker geen slecht jaar was, hebben het moeilijke voorjaar en najaar van 2023 de risico’s van de teelt nog eens in de verf gezet. Heel wat bedrijven hebben het areaal voor 2024 wat teruggeschroefd.

 


Bron: 2017-2018: data Viaverda, 2019-2024: Perceelsaangifte Agentschap Landbouw & Zeevisserij

 
Goede efficiëntie van chemische onkruidbestrijding

De vele neerslag heeft een grote invloed gehad op de onkruidbestrijding dit seizoen. Bodemherbiciden werken straffer door de grote hoeveelheid vocht die continu aanwezig was met een goede efficiëntie tot gevolg. Bij de vroeg aangeplante percelen begint de bataat nu ranken te maken die buiten de rug groeien. De komende weken is het aangewezen nog één of meerdere mechanische bewerkingen uit te voeren voor de teelt volledig dichtgroeit om het kiemende onkruid dat er nu begint door te komen aan te pakken.

Sommige percelen zijn dit voorjaar geplant onder suboptimale omstandigheden. De bodem was op heel wat percelen te nat, met een harde bodem en soms blauwe grond tot gevolg. In dit geval kan een diepere grondbewerking tussen de ruggen aangewezen zijn om zuurstof in de bodem te brengen en wortelontwikkeling te stimuleren. Deze bewerking kan uitgevoerd worden met een vaste stand met smalle beitel en kan gecombineerd worden met de mechanische onkruidbeheersing. In andere teelten hebben we hier reeds positieve effecten van gezien.

 

Meer info

Annelien Tack

 

Dit onderzoek kadert in het VLAIO LA-project 'Maxbat: Maximaliseren van de productuniformiteit en -kwaliteit in de teelt en bewaring van bataat'.

Comments are only visible to subscribers.