Categories
Close
Menu
Menu
Close
Zoeken...
Search

OSBOBO: Organische Stof in BOomkwekerijBOdems

Het gehalte aan organische stof (OS) in de bodem van boomkwekerijgewassen is over het algemeen erg laag. Een minimaal OS-gehalte is echter een vereiste voor een vruchtbare bodem, om gezonde...

Duurzaam watergebruik op het landbouwbedrijf: Regio Meetjesland - Leievallei

De Meetjeslandse landbouwsector heeft de voorbije jaren ernstig geleden onder de droogteproblematiek. Het regionaal Meetjeslandse klimaatadaptatieplan toont aan dat de effecten van de...

DIPA: Diversificatie binnen de (primeur)teelt van Pastinaak en Ajuin in Vlaanderen

Omwille van opkomst- en onkruidbestrijdingsproblematieken in zaaiteelten zoals pastinaak en ajuin wordt gezocht naar alternatieven om deze teelten meer slaagkans te geven. Daarnaast zijn telers...

Groenbemesters in verwarmde serres: verkenning van de mogelijkheden

Momenteel is over het gebruik van groenbemesters in biologische verwarmde serres echter nog heel weinig geweten. Er zijn ook nog heel wat vragen over de praktische mogelijkheid van het opnemen van...

Introductie en consumentenonderzoek van lokaal geteelde gember voor de korte keten

Gember is een nieuwe teelt in onze Belgische markt. PCG toonde al aan dat de lokale teelt succesvol kan, niet enkel in verwarmde kas maar ook in plastiek tunnels (onverwarmd).

1345678910Laatste