Categories
Close
Menu
Menu
Close
Search
Search

DRIP: Druppelirrigatie voor een duurzame tuinbouw

In het DRIP project wordt in samenwerking met groentetelers onderzocht hoe druppelirrigatie de plaats kan in nemen van bovenberegening. Slimme sensoren, gekoppeld aan een bodemwaterbalansmodel,...

KIEM: Kleinzadige groenteteelten Irrigeren met Efficiënte Methoden voor een optimale opkomst

Het klimaat verandert en er is een reële kans dat we in de toekomst vaker te maken krijgen met intensere periodes van droogte en hogere temperaturen. Gecombineerd met een schrale en uitdrogende...

Opportuniteiten voor Peilgestuurde Drainage in Vlaanderen

Peilgestuurde drainage (PDG) is een drainagetechniek op niveau van het perceel, waarbij gedraineerd wordt met een netwerk van doorlatende buizen onder de grond. In tegenstelling tot conventionele...

Klimaatmaatregelen en slim waterbeheer mét economische kansen op het bedrijf

Na de scan komt de consulent langs om maatregelen met doorgerekende scenario’s voor te stellen en te bespreken. Tegelijk wordt een kosten-batenanalyse opgemaakt om ook de economische...

Zet een punt achter puntvervuiling!

De VMM detecteert echter nog frequent gewasbeschermingsmiddelen in de waterlopen in norm overschrijdende concentraties. Uit onderzoek weten we dat puntvervuilingen hiervan nog steeds een...
245678910Laatste