Categories
Close
Menu
Menu
Close
Zoeken...
Search

Terugblik proefveldbezoek bio groenten onder bescherming

In het verleden ging in juni steeds het "proefveldbezoek bio beschutte teelten" door op de site Kruisem. Ook na de fusie wordt deze traditie voortgezet, zij het onder een nieuwe naam. Op...

Aandacht voor bodem en roestbestrijding in prei

Door de aanhoudende neerslag was de opkweek van het plantmateriaal dit seizoen lastig. Door die lastige opkweek zijn er ook minder planten beschikbaar dan verwacht. De huidige prijzen zijn...

Puntvervuiling voorkomen in de glastuinbouw

Het verder reduceren van sporen van gewasbeschermingsmiddelen in de waterlopen blijft een belangrijk doel voor de land- en tuinbouw. Aan de hand van een telersenquête hebben we geprobeerd het...

Verfijning van de irrigatiestrategie in bataat

In 2023 lag een verkennende proef aan om te onderzoeken wat de invloed is van de irrigatiestrategie op de opbrengst van bataat. De uiteindelijke opbrengst was het hoogst voor beregenen volgens de...

Onderzoek naar teeltoptimalisatie yacon

Viaverda doet al tien jaar onderzoek naar de teelt van yacon. Binnen het project 'Crop Explore for Farmers' willen we landbouwers inspireren en stimuleren om nieuwe gewassen te telen die...
245678910Laatste