Categories
Close
Menu
Menu
Close
Search
Search

Hoevepootgoed telen

Telers mogen zelf pootgoed telen voor eigen gebruik/uitplant in het volgende seizoen. We spreken dan van hoevepootgoed. Dit pootgoed mag geenszins dienen voor uitplant door derden.

Kwaliteit in de bewaring

Tijdens het bewaarseizoen 2023-2024 wordt de kwaliteit van aardappelen opgevolgd in 16 Vlaamse bewaarloodsen.

Rhizoctoniabestrijding

Eén van de belangrijkste schimmelziekten op pootgoed is lakschurft. Lakschurft (Rhizoctonia sp.) uit zich in een slechte opkomst, een verlaagde opbrengst en misvormde knollen. 

Evaluatie pootgoed bij aflevering

Gezond pootgoed vormt de basis voor een geslaagde consumptieaardappelteelt. Een kwaliteitscontrole bij aflevering op het bedrijf is sterk aanbevolen. 

Veldproeven met maleïnehydrazide 2023: effect op opbrengst en kieming

Een correcte toepassing van maleïnehydrazide kan er voor zorgen dat de aardappelknollen rustiger de schuur binnenkomen. 

124678910Laatste