Categories
Close
Menu
Menu
Close
Zoeken...
Search

Kostenefficiënt naar een duurzame aardappelteelt in 2030

In het kader van de Green Deal wil Europa tegen 2030 het gebruik en risico van chemische gewasbeschermingsmiddelen reduceren met 50% en het gebruik van kunstmeststoffen reduceren met 20%.

Uitbreidingen van erkenningen

Via proefwerk van het PCS en langs administratieve weg, werden er diverse nieuwe uitbreidingen van erkenningen verkregen.

Proeven voor erkenning van gewasbeschermingsmiddelen in de sierteelt

Het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten (Fytofonds) keurde dit jaar in totaal zeven nieuwe proeven goed voor de erkenning van gewasbeschermingsmiddelen in de sierteelt.

Op weg naar een duurzame teelt van wortel en pastinaak

Vegras, Ingro en PCG slaan de handen in elkaar en organiseren een proefplatform rond wortel en pastinaak. Gedurende het teeltseizoen 2023 onderzoeken we verschillende herbiciden, insecticiden,...

Uien profiteren van vocht

Afgelopen week mochten we na een droge periode op veel plaatsen in Vlaanderen eindelijk wat regen verwelkomen. Vooral het westen van ons land werd plaatselijk rijk bedeeld. Voor de groei was het...
Eerste2345791011Laatste